Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6213/BYT-DP năm 2020 về phòng chống dịch bệnh bạch hầu do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6213/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 12/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6213/BYT-DP
V/v phòng chống dịch bệnh bạch hầu

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
- Sở Y tế các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông.
(sau đây viết tắt là các đơn vị)

Triển khai Quyết định số 3054/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 và Quyết định số 4461/QĐ-BYT ngày 27/10/2020 của Bộ Y tế về kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống dịch bạch hầu và đặt hàng vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) sản xuất trong nước sử dụng tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia lai, Kon Tum, Đắk Nông từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên khẩn trương triển khai: mua sắm, cấp phát vắc xin cho địa phương kịp thời và đúng các quy định; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tại các địa phương đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về phòng chống bạch hầu kịp thời, hiệu quả, an toàn; bố trí kinh phí địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch.

3. Đề nghị các đơn vị hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng thời các biện pháp phòng chống dịch bạch hầu trên địa bàn, tránh để xảy ra dịch và thực hiện báo cáo theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Q.Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông;
- Vụ KHTC;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Dự án TCMR Quốc gia;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6213/BYT-DP năm 2020 về phòng chống dịch bệnh bạch hầu do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.640

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97