Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 579/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sởi do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 579/QLD-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 21/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/QLD-KD
V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sởi

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- S Y tế các tnh, thành ph trc thuộc Trung ương;
- Các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ;
- Các cơ s
sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuc.
(Sau đây gọi là các Đơn vị)

Tiếp theo Công văn s 16632/QLD-KD ngày 28/8/2018 gửi các đơn v về đảm bo cung ứng thuc phòng, điều trị bệnh sốt xuất huyết và bệnh si, Cục Qun lý Dược có ý kiến như sau:

Hin nay, số ca mắc sởi đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong những tháng mùa đông xuân khi thời tiết ẩm kéo dài. Đ đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng và điều trị bệnh sởi, Cục Qun lý Dược đề nghị:

1. S Y tế khn trương chỉ đạo:

1.1. Các cơ sở sn xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuc đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo v dự trữ, cung ứng thuốc tại công văn số 16632/QLD-KD ngày 28/8/2018.

1.2. Kp thời báo cáo về Bộ Y tế trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc phục vụ công tác phòng và điều trị bệnh sởi trên địa bàn.

2. Các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ chđộng lập, kế hoạch mua sm thuốc, cập nhật s lượng và tình trạng các ca mc si và kịp thời liên hệ với các s sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuc đ đảm bảo đ thuốc cho công tác phòng và điều trị bệnh.

3. Các sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc phi chuẩn bị sn nguồn thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý để ưu tiên cung ứng đy đủ, kịp thời cho nhu cầu phòng, chng dịch bệnh.

Cục Quản Dược s xem xét giải quyết ngay các Hồ sơ đề ngh nhp khu thuc của các cơ s đđảm bảo đủ thuc đáp ng nhu cầu cấp bách phòng, chng dịch, bệnh theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ Cục Qun lý Dược, điện thoại 024.38461525.

Cục Qun lý Dược thông báo để các đơn v biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục QL KCB, Cục YTDP, Cục QLMT Y tế, Vụ KH-TC, Vụ BHYT (để p/h);
- BCH PCTH&TKCN, BYT;
- Website Cục QLD;
- Lưu VT, KD (G).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG





Đỗ Văn Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 579/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sởi do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


199

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34