Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 556/SYT-NVY năm 2021 về tăng cường báo cáo dịch bệnh COVID-19 theo Thông tư 54/2015/TT-BYT do Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 556/SYT-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Phạm Mạnh Cường
Ngày ban hành: 26/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/SYT-NVY
V/v tăng cường báo cáo dịch bệnh COVID-19 theo Thông tư 54

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành y tế.

Căn cứ Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”;

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên công tác báo cáo ở một số đơn vị, tại một vài thời đim chưa kịp thời, số liệu báo cáo chưa thống nhất; để nâng cao chất lượng báo cáo và khắc phục các tồn tại nêu trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Thời gian báo cáo:

- TTYT tuyến huyện tổng hợp số liệu của tuyến xã, báo cáo lên Trung tâm KSBT tỉnh và Sở Y tế trước 12h hàng ngày (số liệu thông tin ghi nhận từ 12 giờ ngày hôm trước đến 12 giờ ngày hôm sau) (phụ lục 2,3,4).

- Trung tâm KSBT tỉnh tổng hợp số liệu của tuyến huyện báo cáo lên Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Sở Y tế trước 15h hàng ngày (phụ lục 2, 3 ,4).

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn trước giám đốc Sở Y tế về số liệu và chất lượng báo cáo của đơn vị mình.

2. Giám đốc Trung tâm Kim soát bệnh tật và Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố ra Quyết định phân công nhiệm vụ cho khoa, phòng và cá nhân người phụ trách báo cáo dịch bệnh COVID-19 (phụ lục 1), gửi về phòng Nghiệp vụ Y để quản lý, theo dõi.

- Đơn vị nào gửi báo cáo chậm (quá thời gian qui định trên 1 giờ) từ 3 lần trở lên trong 1 tháng, yêu cầu giám đốc đơn vị hạ thi đua 1 bậc trong tháng đối với người phụ trách báo cáo; nếu vi phạm từ 2 tháng trở lên cá nhân người phụ trách báo cáo và giám đốc đơn vị sẽ không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đó.

- Ngoài qui định nêu trên, các đơn vị phải báo cáo nhanh (bằng điện thoại, zalo..) cho lãnh đạo Sở Y tế khi có các trường hợp đột xuất hoặc theo yêu cầu.

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phân công cán bộ có kinh nghiệm phụ trách báo cáo và tạo mọi điều kiện đ cán bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình trin khai thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo ngay về Sở Y tế (qua phòng Nghiệp vụ Y) để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- Các phòng chức năng SYT;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Lưu: VP, NVY.

GIÁM ĐỐC
Phạm Mạnh Cường

 

Phụ lục 1: BÁO CÁO CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TNG HỢP SỐ LIỆU

Họ và tên

Chức vụ, khoa/phòng

Số điện thoại

Địa chỉ email nhận và gửi báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mỗi đơn vị có th giao cho 1 hoặc nhiều người phụ trách báo cáo (nếu có từ 2 người trở lên phải phân công ngày làm báo cáo cụ th đ đánh giá mức độ hoàn thành của từng người).

Phlc 2: BÁO CÁO QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG

STT

Huyện/Tx/Tp

Số F0

Trường hợp F1

Trường hợp F2

Số mới

Lũy tích

Số ra viện

Số mới

Lũy tích

Số hết cách ly

Số mới

Lũy tích

Số hết cách ly

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph lc 3: BÁO CÁO QUẢN LÝ XÉT NGHIỆM

STT

Loại mẫu

Số trong ngày

Tổng số (cộng dồn)

1

Trường hợp F1

 

 

 

F1 lần 1

 

 

 

F1 lần 2

 

 

 

F1 lần 3 trở lên

 

 

2

Trường hợp F2

 

 

3

Theo kế hoạch 570

 

 

4

Giám sát sốt ho cộng đồng

 

 

5

Sàng lọc cơ sở y tế

 

 

6

Khu phong tỏa

 

 

7

Người đi về từ vùng dịch

 

 

8

Lực lượng phòng chống dịch (BCĐ, nhân viên y tế, chốt kiểm soát y tế...)

 

 

9

Các công ty

 

 

10

Mu khác (các đối tượng còn lại)

 

 

 

Tổng s

 

 

11

Số mẫu đã có kết quả

 

 

12

Số mẫu chưa có kết quả

 

Ph lục 4: BÁO CÁO QUẢN LÝ KHU PHONG TỎA

STT

Huyện/Tx/Tp

Qui mô xóm, khu dân cư

Qui mô thôn

Qui mô xã

1

Huyện

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 556/SYT-NVY năm 2021 về tăng cường báo cáo dịch bệnh COVID-19 theo Thông tư 54/2015/TT-BYT do Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.982

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91