Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5490/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 26/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5490/VPCP-KTTH
V/v: điều chỉnh mức chi NSNN khám chữa bệnh miễn phí

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 11028/BTC-NSNN ngày 31 tháng 8 năm 2005), ý kiến Bộ Y tế (công văn số 7417/YT-KH-TC ngày 16 tháng 9 năm 2005); căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Trường trực Chính phủ ngày 15 tháng 9 năm 2005 về việc điều chỉnh mức chi ngân sách nhà nước cho khám chữa bệnh miễn phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc điều chỉnh mức chi ngân sách nhà nước cho khám chữa bệnh miễn phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo tại các công văn nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nưcớ hàng năm trình Quốc hội xem xét quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- VPCP; BTCN, các PCN, Các vụ: VX, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
           


             
Nguyễn Quốc HuyVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5490/VPCP-KTTH ngày 26/09/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh mức chi NSNN khám chữa bệnh miễn phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!