Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 529/MT-HC về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn do Cục quản lý môi trường Y tế ban hành

Số hiệu: 529/MT-HC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý môi trường Y tế Người ký: Nguyễn Huy Nga
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/MT-HC
V/v mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Ngày 11/8/2010, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2872/QĐ-BYT về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) thay thế Mẫu Giấy chứng nhận được ban hành kèm theo Quyết định số 29/2005/QĐ-BYT ngày 30/9/2005.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây gọi tắt là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn), Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế kính đề nghị Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính thông báo cho Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các nội dung sau:

1. Giấy chứng nhận của các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được cấp theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 29/2005/QĐ-BYT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục có giá trị lưu hành đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận.

2. Công văn thông báo số đăng ký lưu hành và thay thế tạm thời Giấy chứng nhận của các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn tiếp tục có giá trị thực hiện đến hết ngày 31/12/2010.

3. Giấy chứng nhận cấp cho các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn sau ngày 01/10/2010 sẽ thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 2872/QĐ-BYT ngày 11/8/2010 nêu trên (xin gửi kèm Quyết định).

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT. Nguyễn Thị Liên Hương (để biết);
- VPĐD Johnson&Johnson Medical S.A. Inc., tại thành phố Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 529/MT-HC về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn do Cục quản lý môi trường Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.575
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15