Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5288/BYT-TB-CT 2021 danh sách sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS CoV 2

Số hiệu: 5288/BYT-TB-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày ban hành: 02/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5288/BYT-TB-CT
V/v danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 3)

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Các Bệnh viện, Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế và y tế các Bộ, Ngành

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần phân cấp, phân quyền, chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch và thực hiện phương châm bốn tại chỗ;

Tiếp theo Công văn số 3740/BYT-TB-CT ngày 06/5/2021 và Công văn số 4384/BYT-TB-CT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu;

Bộ Y tế cập nhật và thông báo nhanh danh sách sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu kèm theo thông tin về: đơn vị sản xuất/nhập khẩu, khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ng công bố để các Sở Y tế và các Bệnh viện, Viện nghiên cứu chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế (Phụ lục đính kèm - danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thêm thông tin).

Đề nghị các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 chủ động, có kế hoạch ổn định, tăng cường sản
xuất, nhập khẩu đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch COVID-19;
xem xét giảm giá bán sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút
SARS-CoV-2 để hỗ trợ cho các đơn vị chống dịch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ sở liên hệ Bộ Y tế (Vụ
Trang thiết bị và Công trình y tế), SĐT: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn để phối hợp hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:

- Như trên (theo danh sách);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trư
ng (để b/c);
- Cụ
c: KCB, YTDP; Vụ: TTTĐKT, KHTC, VPB (để ph/hợp);
- Các đ/vị sản xuất, nhập khẩu SPCĐ/TTBYT XN vi rút SARS-CoV-2 (để th/h);
- Lưu: VT, TB-CT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG

VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
Nguyễn Minh Tuấn

 

DANH SÁCH

CÁC SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN/TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO XÉT NGHIỆM VI RUT SARS-COV-2
(Phụ lục kèm theo Công văn số 5288/BYT-TB-CT ngày 02/7/2021)

I. XÉT NGHIỆM VẬT LIỆU DI TRUYỀN VI RÚT SARS-COV-2:

1. Sản xuất trong nước:

TT

Tên trang thiết bị chẩn đoán in vitro

Số đăng ký

Tên Công ty đăng ký

Địa chỉ Công ty đăng ký

Tên Công ty sản xuất

Liên hệ

Khả năng cung cấp/ tháng

Giá bán công bố (đồng)

1

Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của vi rút Corona (SARS- CoV-2)

LightPower iVASARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit

(Phát hiện vùng gen N đặc hiệu của vi rút SARS-CoV-2.

Xét nghiệm này được thực hiện bằng phương pháp Real- time RT-PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp)

2000001Đ KLH/BYT -TB-CT ngày 04/12/2020 (Số đăng ký có giá trị 05 năm)

Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á

372A/8 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Cổ phẩn Công nghệ Việt Á tại Bình Dương (1/9A Quốc lộ 1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương)

Ông Vũ Đình Hiệp

0813.545.543

3.000.000 test/tháng

470.000 đồng/test[1]

2

Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của vi rút SARS-CoV-2 One-Step RT-PCR covid-19 Kit Thai Duong Multiplex-3 target genes Version 1.0

(Phát hiện vùng gen N đặc hiệu của vi rút SARS-CoV-2.

Xét nghiệm này được thực hiện bằng phương pháp Real- time RT-PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp)

2000002Đ KLH/BYT-TB-CT ngày 04/12/2020 (Số đăng ký có giá trị 05 năm)

Công ty Cổ phần Sao Thái Dương

Số nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam (Khu công nghiệp Đng Văn, Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam)

Ông Nguyễn Tiến Giang

0916601388

600.000 test/tháng

300.000 đồng/test

3

Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của vi rút SARS-CoV-2

RT-LAMP COVID-19 KIT THAI DUONG Version 1.0

(Phát hiện vật liệu di truyền (RNA) của vi rút SARS- CoV-2. Xét nghiệm này được thực hiện bằng phương pháp RT-LAMP từ mẫu dịch hầu họng hoặc mẫu dịch tỵ hầu người sau khi tinh sạch. Kết quả của xét nghiệm này phải được phân tích cùng với tất cả các kết quả xét nghiệm lâm sàng khác.)

TTB-TT-10-21 Ngày 20/5/2021 (Số đăng ký có giá trị 12 tháng)

Công ty Cổ phần Sao Thái Dương

Số nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai. Thành phố Hà Nội

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam

(Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam)

Ông Nguyễn Tiến Giang

0916601388

300.000 test/tháng

385.000 đồng/test

4

Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán  in vitro phát hiện RNA của vi rút SARS-CoV-2

Real-time RT-LAMP COVID-19 KIT THAI DUONG Version 6.0

(Xét nghiệm phát hiện RNA của vi rút SARS-CoV-2. Xét nghiệm này được thực hiện bằng phương pháp Realtime RT-Lamp trên các mẫu dịch hầu họng, dịch tỵ hầu của người. Kết quả của xét nghiệm này phải được phân tích cùng với tất cả các kết quả xét nghiệm lâm sàng khác)

TTB-TT-11-21

Ngày 20/5/2021 (Số đăng ký có giá trị 12 tháng)

Công ty Cổ phần Sao Thái Dương

Số nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam

(Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam)

Ông Nguyn Tiến Giang

0916601388

300.000 test/tháng

385.000 đồng/test

5

Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm ARN của vi rút SA RS-CoV-2

AMPHABIO HT- HITHROUGHPUT PCR COVTD-19 KIT

(Định tính phát hiện vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới dựa trên kỹ thuật khuếch đại axit nucleic theo nguyên lý nested hetaplex PCR và phân tích phổ biến tính của sản phẩm khuếch đại. Sản phẩm sử dụng xét nghiệm theo chiến lược gộp mẫu, có thể áp dụng xét nghiệm mẫu riêng lẻ)

TTB-TT-07-21

(Số dăng ký có giá tri 12 tháng)

Công ty Cổ phẩn Dược phẩm Ampharco U.S.A

Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đng Nai, Việt Nam)

Công ty Cổ phần Dược phẩm AmphaOnco - Chi nhánh KCN Tân Bình (20B Lô 3, Đường CN1, Khu công nghiệp Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Ông Phong

0903421313

600.000 test/tháng

179.800 đồng/test[2]

2. Nhập khẩu:

TT

Tên trang thiết bị/sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Chủng loại

Hãng/Nước sản xuất

Số giấy phép nhập khẩu

Tên Công ty nhập khẩu

Địa chỉ Công ty nhập khẩu

Liên hệ

Khả năng cung ứng/ tháng

Giá bán công bố (đồng)

1

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiêm vi rút Corona dùng cho máy PCR

cobas® SARS-CoV-2;

Roche Molecular Systems, Inc./Mỹ

16266NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Trương Thị Tố Hoa

0973.401.035

Có sẵn với số lượng giới hạn tại kho hàng nội địa. Để có thể cung cấp nhu cầu vượt quá số lượng thông thường, khách hàng cần cung cấp thông tin trước ít nhất 4 tuần

55.000.000 đồng/bộ 192 test

cobas® SARS-CoV-2 Control Kit

8.000.000 đồng/ hộp 16 x 1ml

2

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

Genesig® Real-Time PCR Assay

PrimerDesig n Ltd /Anh Quốc

15479NK /BYT-TB-CT ngày 27/5/2020

Công ty Cổ phần thiết bị y tế Vimec

DD26 đường Bch Mã, P.15, Q.10, TP.Hồ Chí Minh

Ông Trương Hoài Vũ

028386408 88

10 triệu test/tháng (Đặt hàng 2-3 tuần). Hiện tại có 8 hộp 96 test

51.000.000 đồng/ hộp 96 test

3

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

Abbott RealTime SARS-CoV-2 Amplificatio n Reagent Kit; Abbott

Abbott Molecular Inc., Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

15673NK /BYT-TB-CT ngày 08/6/2020

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Công nghệ Cuộc sống

196/1/22 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bà Lê Hồng Quế Chi

0986.683.307

36.000-40.000 test (hộp 96 test)

57.600.000 đồng/ hộp 96 test

RealTime SARS-CoV-2 Control Kit

 

15369NK /BYT-TB-CT ngày 27/4/2020

Công ty Cổ phần Bio- med

Số 101 -B8 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Ông Nguvễn Văn Dũng

0936.995.677

30.000 test/tháng (hộp 96 test)

57.600.000 đồng/ hộp 96 test

4

Trang thiết by tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

SQD52-K100;

Solgent Co., Ltd, Hàn Quốc

15556NK /BYT-TB-CT ngày 26/5/2020

Công ty TNHH Công Nghệ Sinh học Khoa Thương

Số 17, Đường số 4, KDC Giá Hòa, p 5, Xã Phong Phú, H.Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguvễn Tấn Huy

028.37612 606

40.000 test/ tháng

280.000 đồng/test- 390.000 đồng/test (tùy thuộc số lượng và điều kiện thanh toán)

5

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

R6900TD

Kogenebiotech, Hàn Quốc

15577NK /BYT-TB-CT ngày 27/5/2020

Công ty TNHH Công nghệ Y sinh Nam Anh

489A/23/183 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thụy Mộng Huyền 0912817802

1.000.000 test/ tháng

35.000.000 đồng/hộp 100 test

6

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

LiliF™ COVID- 19 Realtime RT- PCRKit (IPH2150 5.50)

iNtRON Biotechnology Inc./Hàn Quốc

15671NK /BYT-TB-CT ngày 08/6/2020

Công ty TNHH Thiết Bị B.D.E

Thôn Phượng Hạnh - xã Tân Tiến - huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ông Trịnh Bá Bình

024.66807528

100.000 test/ tuần (tương ứng khoảng 400.000 test/ tháng)

Luôn sẵn sàng 50.000-100.000 test trong kho

350.000 đồng/test-

440.000 đồng/test (tùy theo số lượng)

7

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

STANDAR D™ M nCoV Real- Time Detection Kit

SD Biosensor Inc., Hàn Quốc

15865NK /BYT-TB-CT ngày 09/7/2020

Công ty Cổ phần y tế Đức Minh

Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bà Vũ Thị Hương Lý

0988778790

250.000 test/ tháng

28.901.376 đồng/ hộp 96 test

8

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

SARS- COV-2 R- GENE (Mã sản phẩm: 423720)

BioMerieux SA - France

15895NK /BYT-TB-CT ngày 09/7/2020

Công ty cổ phần công nghệ Lavitec

Lô 8- CN18, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Bà Nguyễn Thị Tú Minh

0982331684

60.000 test/ tháng

44.100.000 đồng/hộp 120 test

 

16945NK/ BYT-TB-CT ngày 26/11/2020

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

23 Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, phường Bình Hòa, tp.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tạ Minh Cường

0913149845

6.000 test/tháng

367.500 đồng/test

9

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

VIASUR E SARS CoV-2 Real Time PCR Detection Kit

CerTest Biotec,S.L., Tây Ban Nha

16169NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty Cổ phần y tế Đức Minh

Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bà Vũ Thị Hương Lý

0988778790

50.000 test/tháng

28.502.400 đồng/ hộp 96 test

19.005.840 đồng/hộp 48 test

10

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

AccuPower® SARSCo V-2 RealTime RT-PCR Kit

Bioneer Corporation, Hàn Quốc

16170NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty Cổ phần y tế Đức Minh

Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bà Vũ Thị Hương Lý 0988778790

50.000 test/ tháng

15.250.200 đồng/ hộp 50 test

11

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

Allplex 2019-nCoV Assay

Seegene Inc., Hàn Quốc

16379NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

Số 20 - ngõ 7 - phố Thái Hà - phường Trung Liệt - quận Đống Đa - Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Thành

02435738301

40.000 test/ tháng

30.500.000 đồng/ hộp 100 test (Bao gồm vật tư tiêu hao chạy máy)

12

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2 dùng cho máy PCR

Allplex SARS-CoV-2 Assay (RV10248X)

Seegene Inc., Hàn Quốc

16984NK /BYT-TB-CT ngày 26/11/2020

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

Số 20 - ngõ 7 - phố Thái Hà - phường Trung Liệt - quận Đống Đa - Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Thành

02435738301

220.000 test/ tháng

30.500.000 đồng/ hộp 100 test (Bao gồm vật tư tiêu hao chạy máy)

Allplex SARS- CoV-2 Assay (RV10247Y)

Công ty chưa thực hiện nhập khẩu sản phẩm này

15.250.000 đồng/ hộp 50 test (Bao gồm vật tư tiêu hao chạy máy)

13

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona dùng cho máy PCR

Alinity m SARS-CoV- 2

AMP Kit; Alinity m SARS-CoV- 2 CTRL Kit

Abbott Molecular Inc., Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

15369NK /BYT-TB-CT ngày 27/4/2020

Công ty Cổ phần Bio- med

Số 101 -B8 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Dũng 0936.995.677

100.000 test/tháng (hộp 192 test)

115.200.000 đồng/ hộp 192 test

14

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 dùng cho máy PCR

1copy COVID-19 qPCR Triplex Kit (Mã sản phẩm M23MD100T)

1Drop Inc., Hàn Quốc

17644NK /BYT-TB-CT 03/3/2021

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ MEDIVISION

307/28/9 Đường Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Nhung

0343001350

100-50.000 test/ tháng tùy theo nhu cầu

Hiện lưu kho: 100-10.000 test

300.000 đồng/ test[3]

15

SARS-CoV-2 dùng cho máy Trang thiết bị y tế chẩn đoán in phát hiện SARS CoV-2 và 21 tác nhân hô hấp khác dùng cho máy PCR

QIAstat-Dx® Respiratory SARS-CoV-2 Panel

QIAGEN GmbH, Germany hoặc STAT-Dx Life S.L., Tây Ban Nha

17907NK /BYT-TB-CT 22/4/2021

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

Số 20 - ngõ 7 - phố Thái Hà - phường Trung Liệt - quận Đống Đa - Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Thành

02435738301

1.800 test/tháng

17.600.000 đồng/ hộp 6 test bao gồm vật tư tiêu hao chạy máy

II. XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2:

1. Test nhanh:

a. Sản xuất trong nước:

TT

Tên trang thiết bị chẩn đoán in vitro

Số đăng ký

Tên Công ty đăng ký

Địa chỉ Công ty đăng ký

Tên Công ty sản xuất

Liên hệ

Khả năng cung cấp/ tháng

Giá bán công bố (đồng)

1

Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng vi rút SARS-CoV-2

Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

(Định tính phát hiện kháng thể (IgG/IgM) kháng vi rút SARS-CoV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người. Sản phẩm sử dụng trong giám sát huyết thanh học, giám sát dịch tễ học xác định tình trạng phơi nhiễm với SARS-CoV-2 và hỗ trợ chẩn đoán ở giai đoạn sau 7 ngày khởi phát)

TTB-TT-08-21 Ngày 20/5/2021 (Số đăng ký có giá trị 12 tháng)

Công ty TNHH Medicon

Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Medicon (Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội)

Ông Đào Đình Khôi 0968031000/ 0968031021

3.120.000 test/ tháng

92.400 đồng/ test (chưa bao gồm vật tư, phụ kiện)

97.650 đồng/ test (bao gồm vật tư, phụ kiện)

2

Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút SARS-CoV-2

Polyvac COVID-19 Ab Rapid Test/ IVD.Rapid.CoV-2 Ab

(Định tính các kháng thể IgM/IgG kháng vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu huyết thanh/huyết tương người dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch. Sản phẩm sử dụng trong giám sát huyết thanh học, giám sát dịch tễ học xác định tình trạng phơi nhiễm với SARS-CoV-2 và hỗ trợ chẩn đoán ở giai đoạn sau 7 ngày khởi phát)

TTB-TT-12-21

Ngày 18/6/2021 (Số đăng ký có giá trị 12 tháng)

Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

135 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

418 Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông Nguyễn Đăng Hiền

0913236890

200.000 test /tháng

3.017.375 đồng /hộp (25 test)

b. Nhập khẩu:

TT

Tên trang thiết bị/sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Chủng loại

Hãng/Nước sản xuất

Số giấy phép nhập khẩu

Tên Công ty nhập khẩu

Địa chỉ Công ty nhập khẩu

Liên hệ

Khả năng cung ứng/ tháng

Giá bán công bố (đồng)

1

Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng thể IgM/IgG trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người

SARS- CoV-2 antibody Test (lateral Flow Method)

Guangzhou

Wonfo

BiotechCo.,

Ltd/trung

Quốc

1689/BYT-TB-CT ngày 27/3/2020

Công ty TNHH Avanta Diagnos tics

286, Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Ông Vũ Hoàng Việt 0983.348.468

3.000.000 test/ tháng

150.000 đồng/ test

2

Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng thể IgM/IgG trong huyết thanh, huyết tương người

Covid-19 (2019-nCoV) Coronavirus

IgG/IgM Rapid Test Kit

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd/ Trung Quốc

1920/BYT-TB-CT ngày 06/4/2020

Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Sơn

Tầng 4 số nhà 21 ngõ 27 đường Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bà Trương Thị Phúc 0978.297.789

Công ty chưa thực hiện nhập khẩu sản phẩm này

 

2. Sử dụng cùng máy xét nghiệm miễn dịch/Elisa:

a. Sản xuất trong nước:

TT

Tên trang thiết bị chẩn đoán in vitro

Số đăng ký

Tên

Công ty đăng ký

Địa chỉ Công ty đăng ký

Tên Công ty sản xuất

Liên hệ

Khả năng cung cấp/ tháng

Giá bán công bố (đồng)

1

Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện kháng thể IgG kháng vi rút SARS-CoV-2,

IVD.CoV-2 IgG

(Phát hiện kháng thể IgG kháng vi rút SARS-CoV-2 trong huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp ELISA.

Sản phẩm sử dụng trong giám sát huyết thanh học, giám sát dịch tễ học xác định tình trạng phơi nhiễm với SARS-CoV-2 và hỗ trợ chẩn đoán ở giai đoạn sau 7 ngày khởi phát.)

2100093ĐKLH/ BYT-TB-CT Ngày 20/5/2021 (Số đăng ký có giá trị 05 năm)

Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

135 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

(418 Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)

Ông Nguyễn Đăng Hiền

0913236890

200.000 test/ tháng

7.900.200 đồng/bộ 96 test

2

Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút SARS-CoV-2,

IVD.CoV-2 IgM

(Phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút SARS-CoV-2 trong huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp ELISA. Sản phẩm sử dụng trong giám sát huyết thanh học, giám sát dịch tễ học xác định tình trạng phơi nhiễm với SARS-CoV-2 và hỗ trợ chẩn đoán ở giai đoạn sau 7 ngày khởi phát)

TTB-TT-09-21 Ngày 20/5/2021 (Số đăng ký có giá trị 12 tháng)

Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

135 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

(418 Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)

Ông Nguyễn Đăng Hiền 0913236890

200.000 test/ tháng

7.900.200 đồng/bộ 96 test

b. Nhập khẩu:

TT

Tên trang thiết bị/sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Chủng loại

Hãng/Nước sản xuất

Số giấy phép nhập khẩu

Tên Công ty nhập khẩu

Địa chỉ Công ty nhập khẩu

Liên hệ

Khả năng cung ứng/ tháng

Giá bán công bố (đồng)

1

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng thể IgG kháng vi rút SARS- CoV-2 sử dụng trên máy phân tích miễn dịch

SARS-CoV-2 IgG Calibrator Kit

Abbott Ireland Diagnostics Division, Ireland

16211NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2

24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Công Chiến

028.38564515

Theo nhu cầu thị trường

2.931.915 đồng/ hộp 1 x 2ml

3.701.775 đồng/ hộp 2x4 ml

SARS-CoV-2 IgG Control Kit

16.139.445 đồng/ hộp 100 test

32.278.785 đồng/ hộp 2x100 test

161.393.925 đồng/ hộp 2x500 test

SARS-CoV-2 IgG Reagent Kit

2

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm IgM/IgG vi rút Corona (SARS-CoV- 2) sử dụng trên máy phân tích miễn dịch

Elecsys Anti- SARS-CoV-2

Roche Diagnostics GmbH, Đức

15891NK /BYT-TB- CT ngày 09/7/2020

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Trương Thị Tố Hoa 0973.401.035

Có sẵn với số lượng giới hạn tại kho hàng nội địa. Để có thể cung cấp nhu cầu vượt quá số lượng thông thường, khách hàng cần cung cấp thông tin trước ít nhất 4 tuần

8.705.600 đồng/ bộ 200 test

13.058.400 đồng/ bộ 300 test

PreciControl

Anti-SARS-

CoV-2

16039NK /BYT-TB-CT ngày 31/7/2020

1.450.951 đồng/hộp 4 x 1 ml

3

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng thể IgG kháng vi rút Corona (Sars- CoV-2) sử dụng trên máy phân tích miễn dịch

ACCESS SARS-CoV-2 IgG

Beckman Coulter Ireland Inc., Ireland; Beckman Coulter, Inc., Mỹ; Immunotech SAS, Pháp

16276NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương

Số 18/299/48 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Bà Vũ Thị Thu Hà 0915430098

1000 hộp 2 x 100 test/ tháng

24.824.100 đồng/hộp 2 x 100 test

ACCESS SARS-CoV-2 IgG CALIBRATOR

100 hộp

5.319.300 đồng/ hộp 2x2.0 ml

ACCESS SARS-CoV-2 IgG QC

100 hộp

6.382.950/ hộp 2 x3 x4ml

4

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng thể IgG kháng vi rút Corona (Sars- CoV-2) sử dụng trên máy phân tích miễn dịch

VITROS Immunodiagno stic Products Anti-SARS-CoV-2 IgG Reagent Pack/Calibrator/ Control;

Ortho- Clinical Diagnostics, Anh

16285NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam

Số 48 ngõ 245 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Bà Hoàng Lệ Thu

02439380045

Công ty chưa thực hiện nhập khẩu sản phẩm này

5

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng thể IgG kháng vi rút Corona (Sars- CoV-2) sử dụng trên máy phân tích miễn dịch

LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG;

DiaSorin S.p.A., Italy

16294NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh

Số 64, Ngõ 210, Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bà Vũ Thị Thu Hà

0915430098

Theo nhu cầu sử dụng

10.951.000 đồng/hộp 110 test

LIAISON Control SARS- CoV-2 S1/S2 IgG

Theo nhu cầu sử dụng

2.190.000 đồng/ hộp 2x0.9mL+2x 0.9mL

6

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng thể IgM, IgG kháng vi rút Corona (Sars- CoV-2) sử dụng trên máy phân tích miễn dịch

Dimension EXL SARS-CoV-2 Total antibody assay (CV2T);

Siemens Healthcare Diagnostics Inc./Mỹ

16296NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tinh

849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bà Tống Thị Bích Tuyền 02837755740

Trung bình khoảng 200.000 test/ tháng tùy theo nhu cầu

73.524 đồng/test (chưa tính thuế GTGT 5%)

Dimension Vista/Dimension EXL SARS- CoV-2 Total antibody calibrator (COV2T CAL/CV2T CAL)

1.210.000 đồng/ hộp 2 x 3 x 1 mL (chưa tính thuế GTGT 5%)

Dimension Vista/Dimension EXL SARS- CoV-2 Total antibody Quality Control (COV2T CV2T Pos/Neg)

17.360.000 đồng/ hộp 2 x 6 x 1 mL (chưa tính thuế GTGT 5%)

7

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng thể IgM, IgG kháng vi rút Corona (Sars- CoV-2) sử dụng trên máy phân tích miễn dịch

Advia Centaur SARS-CoV-2 Total

Siemens Healthcare Diagnostics Inc./Mỹ

16372NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

Số 20 - ngõ 7 - phố Thái Hà - phường Trung Liệt - quận Đống Đa - Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Thành 02435738301

200.000 test/ tháng

9.000.000 đồng/ hộp 100 test

44.970.000 đồng/ hộp 500 test

16750NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tinh

849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bà Tống Thị Bích Tuyền

02837755740

200.000 test/ tháng

73.524 đồng /test (chưa tính thuế GTGT 5%)

Advia Centaur SARS- CoV-2 Quality Control

Siemens Healthcare Diagnostics Inc./Mỹ

16372NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

Số 20 - ngõ 7 - phố Thái Hà - phường Trung Liệt - quận Đống Đa - Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Thành 02435738301

200.000 test/ tháng

12.280.000 đồng/ hộp 2 x 2 x 2 mL

16750NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tinh

849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bà Tống Thị Bích Tuyền 02837755740

200.000 test/ tháng

10.900.000 đồng/hộp 2 x 2 x 2 mL (chưa tính thuế GTGT 5%)

Atellica IM SARS-CoV-2 Total

Siemens Healthcare Diagnostics Inc./Mỹ

16372NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

Số 20 - ngõ 7 - phố Thái Hà - phường Trung Liệt - quận Đống Đa - Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Thành 02435738301

200.000 test/ tháng

9.000.000 đồng/ hộp 100 test

44.970.000 đồng/ hộp 500 test

16750NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tinh

849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bà Tống Thị Bích Tuyền 02837755740

200.000 test/ tháng

73.524 đồng /test (chưa tính thuế GTGT 5%)

Atellica IM SARS-CoV-2 Quality Control

Siemens Healthcare Diagnostics Inc./Mỹ

16372NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

Số 20 - ngõ 7 - phố Thái Hà - phường Trung Liệt - quận Đống Đa - Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Thành 02435738301

200.000 test/ tháng

12.280.000 đồng/ hộp 2 x 2 x 2 mL

16750NK /BYT-TB-CT ngày 19/8/2020

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tinh

849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bà Tống Thị Bích Tuyền 02837755740

200.000 test/ tháng

10.900.000 đồng/hộp 2 x 2 x 2 mL (chưa tính thuế GTGT 5%)

III. XÉT NGHIỆM KHÁNG NGUYÊN VI RÚT SARS-COV-2:

1. Test nhanh:

a. Sản xuất trong nước:

TT

Tên trang thiết bị chẩn đoán in vitro

Số đăng ký

Tên Công ty đăng ký

Địa chỉ Công ty đăng ký

Tên Công ty sản xuất

Liên hệ

Khả năng cung cấp/ tháng

Giá bán công bố (đồng)

1

Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Trueline COVID-19 Ag Rapid Test

(Định tính phát hiện kháng nguyên SARS- CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người)

TTB-TT-06-21 Ngày 18/3/2021 (Số đăng ký có giá trị 12 tháng)

Công ty TNHH Medicon

Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Medicon

Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Ông Đào Đình Khôi

0968031000/ 0968031021

3.120.000 test/ tháng

135.000 đồng/ test

b. Nhập khẩu:

TT

Tên trang thiết bị/sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Chủng loại

Hãng/Nước sản xuất

Số giấy phép nhập khẩu

Tên Công ty nhập khẩu

Địa chỉ Công ty nhập khẩu

Liên hệ

Khả năng cung ứng/ tháng

Giá bán công bố (đồng)

1

Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS- CoV-2 trong dịch tỵ hầu

Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasopharyngeal)

Abbott Diagnostics Korea Inc., Hàn Quốc

6693/BY- TB-CT ngày 0/12/2020

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tinh

849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Cao Thị Hải Vân

0913587465

Trung bình khoảng 25 triệu test/ tháng (tùy theo số lượng đơn đặt hàng)

170.000 đồng/ test (chưa tính thuế GTGT 5%)

2

Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS- CoV-2 trong dịch mũi họng

Espline SARS- CoV-2

Fujirebio Inc, Nhật Bản

1267/BYT-TB-CT 03/3/2021

Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật y tế Vạn Xuân

319-C13 Khu TM Thuận Việt, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Trí Phương

02838686109

1.000.000.000 test/ tháng

190.000 - 200.000 đồng/ test

3

Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS- CoV-2 trong mẫu tỵ hầu

Standard Q COVID-19 Ag Test

SD

Biosensor Inc/Hàn Quốc

4304/BYT-TB-CT 26/5/2021

Công ty Cổ phần y tế Đức Minh

Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bà Vũ Thị Hương Lý 0988778790

1.000.000 test/ tháng

4.950.000 đồng/ hộp 25 test

4

Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu

Humasis COVID-19 Ag Test

HUMASIS CO., LTD/ Hàn Quốc

5044/BYT-TB-CT 23/6/2021

Công ty TNHH HUMASIS VINA

Tầng 2, Tòa nhà B thuộc Vườn ươm Doanh nghiệp, Lô D.01, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Phạm Lê Hoài Thương

0903671512

7.000.000 test/ tháng

198.000 đồng/test

6

Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS- CoV-2 trong mẫu tỵ hầu

SGTi-flex COVID-19Ag

Sugentech, Inc/ Hàn Quốc

5045/BYT-TB-CT 23/6/2021

Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Medaz Việt Nam

Số 66B, Đường Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Đoàn Văn Thuyết

0942754699

1.000.000 test/ tháng

160.000 đồng/ test

7

Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS- CoV-2 trong dịch mũi

PanbioTM Covid-19 Ag Rapid Test Device (Nasal)

Abbott Diagnostics Korea Inc/ Hàn Quốc

5153/BYT-TB-CT

Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Kỹ thuật Lục Tỉnh

849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Cao Thị Hải Vân

0913587465

Trung bình khoảng 25 triệu

test/tháng

152.000 đồng/test (chưa tính thuế GTGT 5%)

2. Sử dụng cùng máy xét nghiệm miễn dịch:

a. Nhập khẩu:

TT

Tên trang thiết bị/sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Chủng loại

Hãng/ Nước sản xuất

Số giấy phép nhập khẩu

Tên

Công ty nhập khẩu

Địa chỉ Công ty nhập khẩu

Liên hệ

Khả năng cung ứng/ tháng

Giá bán công bố (đồng)

1

Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS- CoV-2 sử dụng cùng máy xét nghiệm miễn dịch

Lumipulse G SARS- CoV-2 Ag Immunoreac tion Cartridges

Fujirebio Inc, Nhật Bản

17386NK /BYT-TB-CT 27/1/2021

Công ty TNHH Vietmed HCM

A003 Cao ốc An Bình, số 787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Lê Thanh Nghị

0912257469

(18006244)

10.000-200.000 test/ tháng tùy nhu cầu

(720.000 test/6 tháng cuối năm 2021)

13.897.800 đồng/ hộp 42 test

Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag Calibrators set

Đủ chạy

2.990.000 đồng/hộp 4x4x0.5mL

Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag Control

Đủ chạy

3.990.000 đồng/ hộp 6x2x1mL

Lumipulse G SARS- CoV-2 Ag

Đủ chạy

600.000 đồng/ hộp 1x20 ống

Sample Extraction Solution set for Nasopharyn x swab

17260NK /BYT-TB-CT 18/1/2021

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ

48 - 50M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Đặng Nhị Nương 065.3.889034

Công ty chưa thực hiện nhập khẩu sản phẩm này

 [1] 470.000 đồng/test với đơn hàng dưới 500.000 test; 367.500 đồng/test với đơn hàng từ 500.000 test đến dưới 1.000.000 test; 315.000 đồng/test với đơn hàng từ 1.000.000 đến 5.000.000 test; 220.500 đồng/test với đơn hàng từ 5.000.000 test.

[2] Sử dụng công nghệ gộp mẫu vòng 2, với số lượng phản ứng kit phát hiện (Detection) bằng 20% số kit tiền khuếch đại (Pre-amplification). Cụ thể đơn giá từng thành phần:

1) Bộ tiền khuếch đại gen vi rút SARS-CoV-2, AMPHABIO HT-HITHROUGHPUT PCR COVID-19 PRE-AMPLIFICATION KIT : 139.000/test

2) Bphát hiện vi rút SARS-CoV-2, AMPHABIO HT-HITHROUGHPUT PCR COVID-19 DETECTION KIT : 204.000/test

[3] 300.000 đồng/ test với số lượng 1-20 hộp 100 test ; 240.000 đồng/ với số lượng 21-99 hộp 100 test (Mua 4 tặng 1, hỗ trợ cho mượn máy tách chiết (nếu đơn vị cần); 225.000 đồng/ test với số lượng ≥100 hộp 100 test (Mua 3 tặng 1, hỗ trợ cho mượn máy tách chiết (nếu đơn vị cần)

 

MINISTRY OF HEALTH
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 5288/BYT-TB-CT
Re: list of biologicals/in-vitro diagnostic medical devices  for testing SARS-CoV-2 issued with registration numbers, import licenses and supply capacity and selling prices quoted by suppliers (3th update)

Hanoi, July 2, 2021

 

To:

- Departments of Health of provinces or central-affiliated cities
- Hospitals, Research institutes affiliated to the Ministry of Health and health facilities of ministries and central authorities

Implementing the direction of Secretariat, the Government, the Prime Minister, the Head of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control with the spirit of delegating authority, initiative, creativity, and flexibility in the pandemic prevention and control and implementation of four on-the-spot motto;

Following the Official Dispatch No. 3740/BYT-TB-CT dated May 6, 2021 and Official Dispatch No. 4384/BYT-TB-CT dated May 28, 2021 of the Ministry of Health on the list of biologicals/in-vitro diagnostic medical devices  for testing SARS-CoV-2 issued with registration numbers, import licenses;

The Ministry of Health hereby gives an update and quick notice of list of biologicals/in-vitro diagnostic medical devices  for testing SARS-CoV-2 issued with registration numbers, import licenses enclosed with details about: manufacturers/importers, supply capacity and selling prices quoted by suppliers in order for the Departments of Health, hospitals, and research institutes to take initiative in contacting and planning the procurement to take further actions for the pandemic prevention and control under the direction of the Government and guidelines of the Ministry of Health (enclosed Appendix - the list will be further updated).

Request the manufacturers, importers of biologicals/in-vitro diagnostic medical devices  for testing SARS-CoV-2 to initiatively plan the stable and strengthened manufacturing and import to meet the demand for COVID-19 prevention and control; consider discounts of biologicals/in-vitro diagnostic medical devices  for testing SARS-CoV-2 to support the units in charge of the pandemic fight.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Health (via Department of Health Equipment and Works) for consideration, phone number: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn for further consideration.

Yours sincerely./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

BY ORDER OF MINISTER
DEPUTY MINISTER
DEPARTMENT OF HEALTH EQUIPMENT AND WORKS
Nguyen Minh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5288/BYT-TB-CT ngày 02/07/2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 3) do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.814

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!