Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 450/BCĐ-PCD năm 2021 về hướng dẫn đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc cho người lao động do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 450/BCĐ-PCD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Phạm Mạnh Cường
Ngày ban hành: 13/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/BCĐ-PCD
V/v hướng dẫn đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc cho người lao động

Hải Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

Thực hiện Kế hoạch số 500/KH-UBND ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021;

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Trước khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phải tiến hành đồng thời xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ công nhân và triển khai đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm (CSNCLN) tại cơ sở của mình.

- Đánh giá đối với từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất,… để xác định nguy cơ của từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất, …

- Đánh giá đối với toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh bằng trung bình cộng điểm đánh giá của từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất,…

2. Khi xuất hiện ca bệnh phải tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp khắc phục của cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng theo từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất,… và theo mức độ nhóm nguy cơ lây nhiễm.

3. Đối với các doanh nghiệp đã có ca bệnh dương tính chỉ được hoạt động trở lại khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn sản xuất và an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc thực hiện tự đánh giá CSNCLN theo Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Lưu: VT, NVY.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾT
Phạm Mạnh Cường

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 450/BCĐ-PCD năm 2021 về hướng dẫn đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc cho người lao động do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117