Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4418/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 28/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4418/BYT-KCB
V/v tăng cường quản lý giám định y khoa liên quan tới Quyết định số 9/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Viện Giám định y khoa;
- Phân Hội đồng giám định y khoa Trung ương I, II;
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

 

Hiện nay, có nhiều người hoạt động kháng chiến đến các bệnh viện khám bệnh, điều trị, lấy giấy ra viện, lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, để được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học để được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công.

Tiếp theo công văn số 7773/BYT-KCB ngày 05/11/2009 và công văn số 1503/BYT-KCB ngày 23/3/2011 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế, để chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, Bộ Y tế tiếp tục lưu ý các Đơn vị một số nội dung sau:

1. Khi giải quyết công tác chuyên môn liên quan đến việc lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin, cán bộ y tế cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, không gây phiền hà cho đối tượng.

2. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, bác sĩ điều trị cần khám lâm sàng cẩn thận, chỉ định làm các xét nghiệm phù hợp theo đúng quy chế chuyên môn, chẩn đoán đúng bệnh, đặc biệt lưu ý những bệnh, tật, di dạng, di tật có liên quan đến danh mục bệnh tật ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Những ca bệnh còn nghi ngờ, khó chẩn đoán cần tổ chức hội chẩn để xác định từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán bệnh của mình.

3. Khi thực hiện khám giám định, các thành viên trong Hội đồng giám định y khoa cần nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình, thủ tục giám định, các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để khám giám định đúng đối tượng và đúng mức độ bệnh, tật đối tượng đang có, đảm bảo công bằng, chính xác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám giám định của mình.

4. Thủ trưởng Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy ra viện, cấp Giấy trích sao bệnh án cho những bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị bệnh có liên quan đến những bệnh, tật nằm trong danh mục bệnh tật dị dạng, dị tật ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế cũng như Biên bản khám giám định của đơn vị mình.

5. Bộ Y tế yêu cầu Viện Giám định y khoa, phân Hội đồng GĐYK Trung ương I, II thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định tại Thông tư Liên bộ số 25/LB-TT ngày 29/8/1979 của Liên Bộ Y tế, Thương binh xã∙hội và Lao động về việc kiện toàn Hội đồng Giám định y khoa Trung ương và Hội đồng Giám định y khoa các ngành thuộc Trung ương; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ LĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Mục VII, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH. Viện Giám định y khoa không phê duyệt Biên bản giám định của Hội đồng GĐYK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Viện Giám định y khoa có trách nhiệm tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các Hội đồng GĐYK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc giám định cho các đối tượng theo đúng các quy định của pháp luật.

Định kỳ hoặc đột xuất, Bộ Y tế sẽ thành lập đoàn đi kiểm tra công tác khám, chẩn đoán, điều trị, cấp giấy ra viện và khám giám định các trường hợp có liên quan đến việc xem xét, xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin ở các địa phương, đơn vị.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4418/BYT-KCB ngày 28/07/2011 về tăng cường quản lý giám định y khoa liên quan tới Quyết định 09/2008/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.274

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!