Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4215/VPCP-VX về việc triển khai thí điểm điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4215/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4215/VPCP-VX
V/v Triển khai thí điểm điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét báo cáo của Bộ Y tế tại văn bản số 584/TTr-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2007 về việc phê duyệt Đề án "Triển khai thí điểm điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2007-2010", Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Bộ Y tế thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 72/TB-VPCP ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện thí điểm điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh;

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phê duyệt và tổ chức thực hiện các Chương trình hành động của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 theo đúng quy định tại Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, Các Phó Chủ nhiệm,
Các Vụ: NC, KTTH, ĐP, IV, TH, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (3), DHC 28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4215/VPCP-VX về việc triển khai thí điểm điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


920
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85