Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4125/SYT-NVY 2021 lập danh sách tiêm vắc xin phòng COVID 19 Sở Y tế Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4125/SYT-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hoài Nam
Ngày ban hành: 02/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4125/SYT-NVY
V/v lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tư lệnh;
- Các đơn vị Bộ, Ngành Trung ương trên địa bàn TP.HCM;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam - TP.Hồ Chí Minh;
- Các Sở, ban ngành;
- Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh;
- Cảng vụ Hàng không miền Nam;
- Các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành Phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
- Ban Quản lý Khu chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao.

Căn cứ:

- Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

- Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

Nhằm có cơ sở để phân phối vắc xin cho các đối tượng ưu tiên theo đúng quy định nhưng chưa được tiêm vắc xin qua các đợt chiến dịch đã triển khai tại TP.Hồ Chí Minh, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Rà soát các đối tượng ưu tiên chưa được tiêm vắc xin theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ thuộc đơn vị quản lý hoặc thuộc lĩnh vực ngành nghề quản lý của đơn vị.

2. Tổng hợp và báo cáo số lượng các đối tượng trên theo mẫu Phụ lục 1 tại đường link: shorturl.at/rwyHN gửi về Sở Y tế bản đã ký duyệt trước ngày 05 tháng 7 năm 2021 qua địa chỉ email (bản scan và excel): danhsachtiemcovid.tphcm@gmail.com

* Lưu ý: Ủy ban nhân dân thành phThủ Đức và quận, huyện chủ động trao đi với các Sở, Ban ngành để tránh trùng lắp đi tượng khi thống kê slượng đối tượng giữa Sở, Ban ngành và quận, huyện.

3. Lập danh sách chi tiết các đối tượng trên như sau:

- Tạo tài khoản: Các đơn vị liên hệ đầu mối hỗ trợ kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông để nhận tài khoản, đăng nhập vào phần mềm tại địa chỉ http://formadmin.tphcm.gov.vn để tạo tài khoản, sau đó cấp cho các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý (tạm gọi là đơn vị trực thuộc) để lập danh sách đăng ký tiêm.

- Lập danh sách đăng ký tiêm: các đơn vị trực thuộc lập danh sách chi tiết người đăng ký tiêm tại địa chỉ http://form.tphcm.gov.vn (hoặc có thtải phn mm từ địa chỉ này để lập đầy đủ danh sách, sau đó xuất ra tập tin excel và đưa vào (import) phần mềm).

- Từ phần mềm (http://formadmin.tphcm.gov.vn) các đơn vị xuất ra tập tin excel, in, trình lãnh đạo ký duyệt, sau đó gửi bản scan qua địa chỉ email: danhsachtiemcovid.tphcm@gmail.com về Sở Y tế trước ngày 07 tháng 7 năm 2021.

- Thời gian bắt đầu sử dụng phần mềm: bắt đầu lúc 9h00, ngày 03/7/2021

4. Cung cấp thông tin liên hệ của cán bộ đầu mối phụ trách báo cáo của đơn vị theo Phụ lục 2 trước ngày 03 tháng 7 năm 2021 bằng cách nhập trực tiếp thông tin qua đường link: shorturl.at/rwyHN

Trường hợp đơn vị không gửi thông tin đúng thời hạn nêu trên thì xem như không đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5. Sở Y tế chỉ nhận thống kê số lượng đối tượng từ Bộ tư lệnh; Các đơn vị Bộ, Ngành Trung ương trên địa bàn TP.HCM; Sở, Ban ngành Thành phố; Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh; Cảng vụ Hàng không miền Nam; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM; các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành Phố; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện; Ban Quản lý Khu chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố; Ban Quản lý Khu công nghệ cao.

Các đơn vị tự chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các đối tượng được lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật về sử dụng phần mềm để lập danh sách: Bà Mai Nguyễn Thanh Tuyền - chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 0937697787: mnttuyen.stttt@tphcm.gov.vn

Thông tin liên hệ hỗ trợ về tổng hợp số lượng đối tượng tiêm vắc xin: ông Đào Phú Khánh: 0933.573.574 hoặc bà Trương Thị Thanh Lan: 0834087746 chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- TTKSBT TP;
- Lưu: VT, NVY (VHN, ĐPK, TTTL)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoài Nam

 

PHỤ LỤC 1:

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Tên đơn vị: ……… Họ tên người liên hệ: ……………………… Số điện thoại: ………………

STT

Nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP

Số người đã tiêm vắc xin đợt trước

Số ngưi chưa tiêm đt trước và đồng ý tiêm đt 5

1

Lực lượng tuyến đu phòng, chng dịch

 

 

1.1

Người làm việc trong các cơ sở y tế

 

 

1.2

Người tham gia phòng, chống dịch

 

 

 

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chng dịch các cấp

 

 

 

Tổ COVID dựa vào cộng đồng

 

 

 

Phóng viên, tình nguyện viên

 

 

1.3

Lực lượng quân đội thành phố

 

 

1.4

Lực lượng công an thành phố

 

 

2

Hải quan

 

 

3

Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải (bến xe, nhà ga, bến cảng, tài xế xe bus, xe khách, xe công nghệ, taxi...), du lịch, ngân hàng, cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, xăng dầu, hàng hóa...

 

 

3.1

Hàng không

 

 

3.2

Cảng: Cát Lái, Sài Gòn

 

 

3.3

Điện

 

 

3.4

Nước

 

 

3.5

Doanh nghiệp cung cấp thuốc, dịch vụ cho bệnh viện (bộ phận cung ứng, vệ sinh công nghiệp, giặt ủi, dịch vụ người nuôi bệnh...)

 

 

3.6

Viễn Thông (Bưu điện, QSTC, VNPT,...)

 

 

3.7

Dịch vụ công ích TP Thủ Đức và các quận huyện

 

 

3.8

Môi trường đô thị

 

 

3.9

Chợ đầu mối

 

 

3.10

Doanh nghiệp bình n giá

 

 

3.11

Xăng dầu

 

 

3.12

Dịch vụ ngân hàng, tài chính

 

 

3.13

Vận tải, logistic

 

 

3.14

Doanh nghiệp xúc tiến thương mại

 

 

3.15

Doanh nghiệp công nghiệp

 

 

4

Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan (cơ quan MTTQVN TP.HCM, các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội,...), đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc vi nhiều người)

 

 

4.1

Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc Sở GD&ĐT; Đng ủy khối; ĐHQG, Khối CĐ

 

 

4.2

MTTQVN TP.HCM và chức sắc tôn giáo, đơn vị htrợ cho MTTQVN TP.HCM

 

 

4.3

Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, ...(cán bộ, người lao động thuộc sở ban ngành)

 

 

4.4

Đơn vị hành chính

 

 

5

Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội

 

 

6

Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng, chống dịch: người lao động trong cơ sở sản xuất, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công viên phần mềm, Tập đoàn lớn đóng góp cho kinh tế của Thành phố...

 

 

6.1

Khu chế xuất - Khu công nghiệp

 

 

6.2

Khu công nghệ cao

 

 

6.3

Công viên phần mềm Quang Trung

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

THÔNG TIN LIÊN HỆ NGƯỜI ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH BÁO CÁO

TT

Tên đơn vị

Người đầu mối thứ 1

Người đầu mối thứ 2

Họ và tên

Sđiện thoại

Họ và tên

Sđiện thoại

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố

 

 

 

 

2

Bộ Tư lệnh Thành phố

 

 

 

 

3

Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh;

 

 

 

 

4

Cảng vụ Hàng không miền Nam;

 

 

 

 

5

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

 

 

 

 

6

Công an Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

7

SNội vụ

 

 

 

 

8

S Kế hoạch đầu tư

 

 

 

 

9

SNgoại vụ

 

 

 

 

10

SGiáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

11

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

12

S Tư pháp

 

 

 

 

13

SVăn hóa và Thể thao

 

 

 

 

14

Sở Du lịch

 

 

 

 

15

S Công Thương

 

 

 

 

16

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

17

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

18

SXây dựng

 

 

 

 

19

SGiao thông vận ti

 

 

 

 

20

Sở Tài Chính

 

 

 

 

21

S Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

22

SQuy hoạch - Kiến trúc

 

 

 

 

23

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

24

Thanh tra thành ph

 

 

 

 

25

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

26

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

 

 

 

 

27

Cnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố

 

 

 

 

28

Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

29

Cục Thuế thành phHồ Chí Minh

 

 

 

 

30

Ủy ban người nước ngoài

 

 

 

 

31

Cục Thi hành án dân sự thành phố

 

 

 

 

32

Ban Quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất (HEPZA);

 

 

 

 

33

Ban An toàn giao thông thành phố

 

 

 

 

34

Ban đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố

 

 

 

 

35

Ban Quản lý các khu chế xuất và khu Công nghiệp thành phố

 

 

 

 

36

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông

 

 

 

 

37

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công Nghiệp

 

 

 

 

38

Ban Qun lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố

 

 

 

 

39

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

 

 

 

 

40

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng hạ tầng đô thị

 

 

 

 

41

Ban Qun lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố

 

 

 

 

42

Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố

 

 

 

 

43

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố

 

 

 

 

44

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

 

 

 

 

45

Ban Qun lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thành ph

 

 

 

 

46

Ban Quản lý Khu Công nghiệp Công nghệ cao thành phố

 

 

 

 

47

Ban Thi đua - Khen thưng thành phố

 

 

 

 

48

Ban Tôn giáo thành ph

 

 

 

 

49

Bo hiểm Xã hội thành phố

 

 

 

 

50

Bưu điện thành phố

 

 

 

 

51

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

52

Cục Thống kê TP.HCM

 

 

 

 

53

Cục Thuế thành phố

 

 

 

 

54

Đại học Quốc gia thành phHồ Chí Minh

 

 

 

 

55

Học viện Cán bộ thành phố

 

 

 

 

56

Kho Bạc nhà nước TP.HCM

 

 

 

 

57

Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi

 

 

 

 

58

Liên minh Hợp tác xã thành phố

 

 

 

 

59

Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố

 

 

 

 

60

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM

 

 

 

 

61

Qu Phát triển nhà thành phố

 

 

 

 

62

Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố

 

 

 

 

63

Trường Đại học Sài Gòn

 

 

 

 

64

Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

 

 

 

 

65

Viện Nghiên cứu phát triển thành ph

 

 

 

 

66

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài

 

 

 

 

67

Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố

 

 

 

 

68

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)

 

 

 

 

69

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

 

 

 

 

70

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

 

 

 

 

71

Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà thành ph

 

 

 

 

72

Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn - SJC

 

 

 

 

73

Công ty Cổ phn Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

 

 

 

 

74

Tổng Công ty bến Thành - TNHH MTV

 

 

 

 

75

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

 

 

 

 

76

Tng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV

 

 

 

 

77

Tng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

 

 

 

 

78

Tng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV

 

 

 

 

79

Tổng Công ty Điện lực thành ph - TNHH MTV

 

 

 

 

80

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV

 

 

 

 

81

Tng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

 

 

 

 

82

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV

 

 

 

 

83

Tng Công ty Vốn hóa Sài Gòn - TNHH MTV

 

 

 

 

84

Tổng Công ty Văn hóa Xây dựng - TNHH MTV

 

 

 

 

85

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố

 

 

 

 

86

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố

 

 

 

 

87

Liên hiệp các Tổ chức Hu nghị thành ph

 

 

 

 

88

Đoàn Luật sư thành ph

 

 

 

 

89

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố

 

 

 

 

90

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố

 

 

 

 

91

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Thành phố

 

 

 

 

92

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành Phố

 

 

 

 

93

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố

 

 

 

 

94

Ủy ban nhân dân quận 1

 

 

 

 

95

Ủy ban nhân dân quận 3

 

 

 

 

96

Ủy ban nhân dân quận 4

 

 

 

 

97

Ủy ban nhân dân quận 5

 

 

 

 

98

Ủy ban nhân dân quận 6

 

 

 

 

99

Ủy ban nhân dân quận 7

 

 

 

 

100

y ban nhân dân quận 8

 

 

 

 

101

Ủy ban nhân dân quận 10

 

 

 

 

102

y ban nhân dân quận 11

 

 

 

 

103

Ủy ban nhân dân quận 12

 

 

 

 

104

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

 

 

 

105

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

 

 

 

 

106

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

 

 

 

 

107

Ủy ban nhân dân huyện Cần Gi

 

 

 

 

108

y ban nhân dân quận Củ Chi

 

 

 

 

109

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

 

 

 

 

110

y ban nhân dân huyện Hóc Môn

 

 

 

 

111

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

 

 

 

 

112

y ban nhân dân quận Phú Nhuận

 

 

 

 

113

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

 

 

 

 

114

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

 

 

 

 

115

y ban nhân dân thành phố Thủ Đức

 

 

 

 

116

BÁO THANH TRA - THANH TRA CHÍNH PH

 

 

 

 

117

BÁO XÂY DỰNG - CƠ QUAN ĐD TẠI TP.HCM

 

 

 

 

118

BỘ CÔNG AN - BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

 

 

 

 

120

BỘ CÔNG AN - CỤC AN NINH NỘI ĐỊA

 

 

 

 

121

BỘ CÔNG AN - VĂN PHÒNG CQ CSĐT

 

 

 

 

123

BỘ CÔNG THƯƠNG - CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM

 

 

 

 

124

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

125

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN QLDA 7

 

 

 

 

126

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN QLDA MỸ THUẬN

 

 

 

 

127

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

128

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM

 

 

 

 

129

BỘ LAO ĐỘNG TBXH - ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG BỘ TẠI TP.HCM

 

 

 

 

131

BỘ LAO ĐỘNG TBXH - TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TPHCM

 

 

 

 

132

BỘ LAO ĐỘNG TBXH TRUNG TÂM PHỤC HI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYT TẬT

 

 

 

 

133

BỘ LĐTBXH - TRƯỜNG ĐH LAO ĐỘNG-XÃ HỘI CƠ SỞ 2

 

 

 

 

134

B THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG BỘ TẠI TP.HCM

 

 

 

 

135

BỘ TƯ PHÁP - CC CÔNG TÁC PHÍA NAM

 

 

 

 

136

B VH,TT VÀ DU LỊCH - CQ ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM

 

 

 

 

137

CHI CỤC ĐĂNG KIỂM SỐ 6

 

 

 

 

139

CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA NAM

 

 

 

 

140

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG III

 

 

 

 

141

CHI CỤC KTSTQ KV MIỀN NAM

 

 

 

 

142

CHI CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

143

CHI CỤC THÚ Y VÙNG VI

 

 

 

 

144

QUAN ỦY BAN KIỂM TRA- BCH TW

 

 

 

 

145

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

 

146

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TẠI TPHCM

 

 

 

 

147

CƠ QUAN UBKTTW, VỤ ĐỊA PHƯƠNG VII

 

 

 

 

148

CC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIN NAM

 

 

 

 

149

CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM - BỘ TƯ PHÁP

 

 

 

 

150

CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM - BỘ XÂY DNG

 

 

 

 

151

CC ĐĂNG KIM VN - BỘ GTVT

 

 

 

 

152

CC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐM

 

 

 

 

153

CC ĐƯỜNG ST VIỆT NAM

 

 

 

 

154

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KVIII

 

 

 

 

155

CỤC HẢI QUAN TPHCM - TỔ CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HP CẤP

 

 

 

 

156

CỤC HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ II

 

 

 

 

157

CỤC KTHUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

158

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV

 

 

 

 

159

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV - TNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VN

 

 

 

 

160

CỤC QUẢN TRỊ T78 - VĂN PHÒNG TW ĐẢNG

 

 

 

 

161

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TPHCM

 

 

 

 

162

CC XUẤT NHẬP KHẨU

 

 

 

 

163

ĐÀI PHÁT SÓNG QUÁN TRE - TTKT PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH - ĐÀI TIẾNG NÓI VN

 

 

 

 

165

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TPHCM

 

 

 

 

166

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TPHCM - ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

167

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TPHCM - TNG CTY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM VÀ TỔNG CTY PHÁT ĐIỆN 3

 

 

 

 

168

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

170

ĐNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BY TẾ

 

 

 

 

171

ĐẢNG Y KHỐI CƠ SỞ-BỘ GTVT

 

 

 

 

172

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TW - PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

 

 

 

 

173

HỌC VIN CHÍNH TRỊ KH II

 

 

 

 

174

HC VIN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

 

 

 

176

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM

 

 

 

 

177

KIM TOÁN NHÀ NƯỚC KV IV

 

 

 

 

178

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM - VP ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

 

 

 

 

179

NHÀ XUT BN CHÍNH TRỊ QUC GIA SỰ THẬT - BAN CHP TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

180

PHÂN VIỆN KH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

 

 

 

 

184

PHÂN VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THY VĂN VÀ BIẾN ĐI KHÍ HU

 

 

 

 

185

TẠP CHÍ BIỂN VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TPHCM

 

 

 

 

186

THANH TRA CHÍNH PHỦ VĂN PHÒNG

 

 

 

 

188

TNG CỤC MÔI TRƯỜNG - TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

 

 

 

 

189

TNG CỤC MÔI TRƯỜNG - TRUNG TÂM TV VÀ KT MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

190

TỔNG CC QUẢN LÝ ĐT ĐAI

 

 

 

 

191

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 

 

 

 

192

TRUNG TÂM CHT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 4 - CỤC QL CHT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN

 

 

 

 

193

TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ TP.HCM - CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DCH BO ĐẢM

 

 

 

 

194

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH MIỀN NAM - TRƯỜNG BI DƯNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

195

TRUNG TÂM ĐIỀU TRA VÀ QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI - CN PHÍA NAM

 

 

 

 

196

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GD&ĐT PHÍA NAM

 

 

 

 

197

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

 

 

 

198

TT TIN HỌC THỐNG KÊ KV II

 

 

 

 

199

TW HỘI CHỮ THẬP Đ VN- CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

 

 

 

 

200

VĂN PHÒNG BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

201

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH &HĐND

 

 

 

 

202

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI - VỤ CÔNG TÁC PHÍA NAM

 

 

 

 

203

VĂN PHÒNG TẠP CHÍ THUẾ TẠI TP.HCM

 

 

 

 

204

VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

 

 

 

 

205

VIỆN KHOA HỌC KTHUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

 

 

 

 

206

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG

 

 

 

 

207

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ

 

 

 

 

208

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI TPHCM

 

 

 

 

209

VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG - PHÂN VIỆN KINH TẾ XÂY DNG - MN

 

 

 

 

210

VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU - BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

 

211

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

212

VIỆN QUẢN LÝ P.A.C.E

 

 

 

 

213

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DNG MIỀN NAM

 

 

 

 

215

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG TPHCM

 

 

 

 

217

VP CHÍNH PHỦ - HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

 

 

 

 

218

VỤ CÔNG TÁC TÔN GIÁO PHÍA NAM - BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4125/SYT-NVY ngày 02/07/2021 về lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!