Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4088/ATTP-NĐTT năm 2018 hướng dẫn triển khai quy định về điều kiện an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Số hiệu: 4088/ATTP-NĐTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục an toàn thực phẩm Người ký: Nguyễn Hùng Long
Ngày ban hành: 06/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4088/ATTP-NĐTT
V/v Hướng dẫn triển khai một số quy định về điều kiện an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang

Cục An toàn thực phẩm nhận được công văn số 368/CCATVSTP-NV ngày 30/7/2018 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Về vấn đề này, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp nhà hàng trong khách sạn thì không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật an toàn thực phẩm tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Khi nhà hàng tổ chức hoạt động phục vụ các sự kiện, các tiệc chiêu đãi di động phải thực hiện các quy định an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

2. Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ. Do đó các cơ sở này không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ngay cả khi cơ sở có nguyện vọng được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục trưởng (đ báo cáo);
-
Lưu: VT, NĐTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hùng Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4088/ATTP-NĐTT năm 2018 hướng dẫn triển khai quy định về điều kiện an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


366
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.6.254