Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3968/VPCP-KGVX về việc chuẩn bị ký kết hợp đồng tiếp thị Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AI Games III) tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3968/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3968/VPCP-KGVX
V/v chuẩn bị ký kết hợp đồng tiếp thị Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AI Games III) tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 71/BC-BVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2008 vê công tác chuẩn bị ký kết hợp đồng tiếp thị Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AI Games III), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì làm việc với các Bộ, ngành liênn quan để quyết định phương án ký kết hợp đồng tiếp thị Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AI Games III) tại Việt Nam năm 2009.

2. Phê bình Ủy ban Thể dục thể thao trước kia và Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay, đã chậm trễ gần hai năm trong việc trình thành lập Ban Tổ chức AI Games III, dẫn đến việc chậm triển khai các công việc liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhân:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin & Truyền thông, Công Thương;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTN, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)vtp.26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3968/VPCP-KGVX về việc chuẩn bị ký kết hợp đồng tiếp thị Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AI Games III) tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.823
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78