Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 370/YDCT-QLY năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1941/QĐ-BYT về mẫu bệnh án y học cổ truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Số hiệu: 370/YDCT-QLY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 18/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thời điểm áp dụng mẫu bệnh án y học cổ truyền mới

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã ban hành Công văn 370/YDCT-QLY về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1941/QĐ-BYT mẫu bệnh án y học cổ truyền.

Theo đó, việc sử dụng mẫu bệnh án của Quyết định 1941 thay thế cho mẫu bệnh án của Quyết định 4604/QĐ-BYT ngày 29/11/2010 tại các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền được thực hiện như sau:

- Các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền đã in sẵn mẫu bệnh án theo Quyết định 4604 thì được sử dụng cho đến hết ngày 31/12/2019.

- Các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền đã sử dụng hết mẫu bệnh án theo Quyết định 4604 thì triện khai thực hiện mẫu bệnh án mới của tại Quyết định 1941 từ ngày 1/7/2019.

- Các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền có trách nhiệm thông báo với Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh về các nội dung theo hưỡng dẫn của công văn.

Xem chi tiết tại Công văn 370/YDCT-QLY ngày 18/6/2019.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/YDCT-QLY
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1941/QĐ-BYT mẫu bệnh án YHCT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Bệnh viện YHCT, Khoa y học cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ, ngành

Ngày 22/5/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1941/QĐ-BYT về mẫu bệnh án y học cổ truyền sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền (sau đây gọi là Quyết định số 1941) thay thế Quyết định số 4606/QĐ-BYT ngày 29/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành “Mẫu bệnh án y học cổ truyền” (sau đây gọi là Quyết định số 4606), thời điểm ban hành mẫu bệnh án y học cổ truyền vào giữa năm 2019, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền đã in số lượng mẫu bệnh án theo Quyết định số 4606, để tránh lãng phí số lượng mẫu bệnh án đã in, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán bảo hiểm y tế,

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế hướng dẫn các bệnh viện y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ, ngành (sau đây gọi là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền) sử dụng mẫu bệnh án theo Quyết định 4606 và Quyết định số 1941, cụ thể như sau:

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền đã in mẫu bệnh án ban hành kèm theo Quyết định số 4606 thì sử dụng mẫu bệnh án cho người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị chậm nhất đến 24 giờ 00’ ngày 31/12/2019.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền đã sử dụng hết mẫu bệnh án ban hành kèm theo Quyết định số 4606 thì triển khai thực hiện mẫu bệnh án theo Quyết định số 1941 vào ngày 01 tháng 7 năm 2019.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền thông báo với Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh về các nội dung theo hướng dẫn tại công văn này.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền để thống nhất giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để biết và chỉ đạo);
- Cục QL KBCB, Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ KH-TC (để biết);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLY.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 370/YDCT-QLY năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1941/QĐ-BYT về mẫu bệnh án y học cổ truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.494
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.76.91