Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 367/AIDS-GSXN năm 2021 về tăng cường bảo mật và đảm bảo tính chính xác thông tin các trường hợp xét nghiệm nhiễm HIV do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

Số hiệu: 367/AIDS-GSXN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Phòng chống HIV/AIDS Người ký: Phạm Đức Mạnh
Ngày ban hành: 13/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng cường bảo mật danh tính của người xét nghiệm HIV

Ngày 13/5/2021, Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành Công văn 367/AIDS-GSXN về việc tăng cường bảo mật và đảm bảo tính chính xác thông tin các trường hợp xét nghiệm nhiễm HIV.

Theo đó, để đảm bảo bảo mật và tính chính xác danh tính của người nhiễm HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện:

- Không được chia sẻ thông tin người nhiễm HIV cho tổ chức, cá nhân ngoài các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 30 sửa đổi của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

- Các phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm cho người nhiễm HIV cần phải phân quyền để đảm bảo chỉ có những người sau đây mới được biết tình trạng nhiễm HIV của người bệnh:

+ Người đứng đầu, điều dưỡng viên trưởng của khoa, phòng, đơn vị khác của cơ sở y tế có người nhiễm HIV được điều trị;

+ Nhân viên y tế được giao trách nhiệm trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người nhiễm HIV tại cơ sở y tế;

+ Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ của cơ sở y tế khi trực tiếp thực hiện việc thanh toán, quản lý thông tin khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV.

- Chỉ trả kết quả xét nghiệm HIV bằng giấy cho người xét nghiệm HIV từ 15 tuổi trở lên khi xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân theo quy định tại khoản 2 Điều 29 sửa đổi của Luật phòng, chống HIV/AIDS.

Công văn 367/AIDS-GSXN ban hành ngày 13/05/2021.

BỘ Y TẾ
CỤC PH
ÒNG, CHỐNG
HIV/AIDS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/AIDS-GSXN
V/v Tăng cường bảo mật và đảm bảo tính chính xác thông tin các trường hợp xét nghiệm nhiễm HIV

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;

Để đảm bảo bảo mật và tính chính xác danh tính của người nhiễm HIV theo quy định của Luật phòng, chống HIV/AIDS năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (sau đây gọi là Luật phòng, chống HIV/AIDS), Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện:

1. Không được chia sẻ thông tin người nhiễm HIV cho tổ chức, cá nhân ngoài các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 30 sửa đổi của Luật phòng, chống HIV/AIDS.

2. Các phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm cho người nhiễm HIV cần phải phân quyền để đảm bảo chỉ có những người được quy định tại điểm đ khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 30 sửa đổi của Luật phòng, chống HIV/AIDS mới được biết tình trạng nhiễm HIV của người bệnh.

3. Chỉ trả kết quả xét nghiệm HIV bằng giấy cho những người xét nghiệm HIV từ 15 tuổi trở lên khi xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân theo quy định tại khoản 2 Điều 29 sửa đổi của Luật phòng, chống HIV/AIDS.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Phòng Giám sát và Xét nghiệm HIV), Ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, điện thoại 0243.846.5731; hoặc trực tiếp CN. Phan Thị Khánh Ly, điện thoại 038.5644.608, email: khanhlyphan10394@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- TT KSBT các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- TT PC HIV/AIDS các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSXN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Đức Mạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 367/AIDS-GSXN năm 2021 về tăng cường bảo mật và đảm bảo tính chính xác thông tin các trường hợp xét nghiệm nhiễm HIV do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


641

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254