Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 359/TTg-QHQT về việc tiếp nhận dự án “Chia sẻ thông tin và xây dựng tài liệu thông tin, giáo dục truyền thông về bệnh sốt xuất huyết” do ASEAN tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 359/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 06/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 359/TTg-QHQT
V/v tiếp nhận dự án “Chia sẻ thông tin và xây dựng tài liệu thông tin, giáo dục truyền thông về bệnh sốt xuất huyết” do ASEAN tài trợ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 920/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 02 năm 2009) về việc tiếp nhận dự án “Chia sẻ thông tin và xây dựng tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về bệnh sốt xuất huyết” do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý việc tiếp nhận dự án “Chia sẻ thông tin và xây dựng tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về bệnh sốt xuất huyết” do ASEAN viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá là 74.000 USD (bảy mươi tư ngàn đô la Mỹ).

2. Giao Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy định hiện hành; chỉ đạo cơ quan chủ dự án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn chỉnh văn kiện dự án và giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm dự án hoạt động có hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX; TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 359/TTg-QHQT về việc tiếp nhận dự án “Chia sẻ thông tin và xây dựng tài liệu thông tin, giáo dục truyền thông về bệnh sốt xuất huyết” do ASEAN tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.136
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150