Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3588/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 29/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3588/VPCP-KGVX
V/v thực hiện thí điểm thay thế Methadone tại các Trung tâm cai nghiện ma túy Hải Phòng

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an.

 

Văn phòng Chính phủ vừa nhận được công văn số 2708/UBND-VX, ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trong các Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội để đối chứng với 3 điểm đã được triển khai tại cộng đồng.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ xin gửi công văn nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để Quý Bộ nghiên cứu và cho ý kiến bằng văn bản, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2008./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Cục phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế;
- Cục PCTNXH, Bộ LĐ-TB&XH;
- Văn phòng Thường trực p/c ma túy, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: NC, TH, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3588/VPCP-KGVX ngày 29/05/2008 về việc thực hiện thí điểm thay thế Methadone tại các Trung tâm cai nghiện ma túy Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117