Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 348/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 348/BNN-TY
V/v: Hỗ trợ hóa chất khử trùng từ quỹ dự trữ QG cho các tỉnh Phú Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Từ cuối tháng 12/2010 cho đến nay, dịch lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra tại các tỉnh Phú Yên, Thái Nguyên và Hòa Bình, tình hình cụ thể như sau:

Tại Phú Yên, dịch LMLM đã xảy ra tại 11 xã thuộc 4 huyện với 1.453 trâu, bò mắc bệnh.

Tại Thái Nguyên, dịch LMLM đã xảy ra tại 03 huyện là Võ Nhai, Phú Bình và Phổ Yên với 37 trâu, bò mắc bệnh.

Tại Hòa Bình, từ ngày 01 tháng 1 năm 2011 đến nay dịch LMLM đã xảy ra tại 35 xã thuộc 05 huyện là Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi và Tân Lạc với tổng số gia súc mắc bệnh là 816 con.

Các địa phương trên đã tập trung mọi lực lượng triển khai các biện pháp để nhanh chóng dập tắt ổ dịch.

Ngày 17 tháng 11 năm 2010, UBND tỉnh Phú Yên đã có Quyết định công bố dịch 1861/QĐ-UBND và 1877/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh LMLM tại thị trấn Hai Riêng và xã EaBá huyện sông Hinh. Liên tiếp các ngày 31 tháng 12 năm 2010, 05/01/2011 và 10/01/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định công bố dịch số 3344/QĐ-UBND, 15/QĐ-UBND và 73/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh LMLM gia súc trên địa bàn huyện Võ Nhai, Phổ Yên và Phú Bình. Ngày 18 tháng 1 năm 2011, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định công bố dịch số 56/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh LMLM tại các xã Yên Thượng, Yên Lập, Tây Phong, Xuân Phong, Binh Thanh và thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.

Ngày 18/11/2010, UBND tỉnh Phú Yên đã có tờ trình số 59/Tr-UBND về việc hỗ trợ hóa chất khử trùng, với số lượng là 20.000 lít.

Ngày 24/1/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 105/UBND-NLN về việc xin hỗ trợ vắc xin LMLM để tiêm phòng và hóa chất tiêu độc khử trùng chống dịch LMLM, cụ thể xin hỗ trợ 10.000 lít thuốc tiêu độc khử trùng và 50.000 liều vắc xin LMLM type O từ nguồn dự trữ Quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Ngày 27 tháng 1 năm 2011, UBND tỉnh Hòa Bình đã có công văn số 133/UBND-NLN về việc xin hỗ trợ 50.000 liều vắc xin LMLM type O.

Các tỉnh trên là các tỉnh nghèo không có kinh phí mua vắc xin và hóa chất khử trùng tiêu độc để phòng, chống dịch LMLM. Nếu không có vắc xin và hóa chất khử trùng thì dịch LMLM sẽ lan rộng gây thiệt hại cho đàn gia súc, ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi, chương trình xóa đói giảm nghèo.

Để giúp các tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình và Phú Yên có vắc xin và hóa chất khử trùng nhanh chóng dập tắt dịch LMLM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất dự trữ quốc gia hỗ trợ không thu tiền cho các tỉnh sau:

1. Tỉnh Thái Nguyên: 5.000 lít thuốc sát trùng Bencocid, 50.000 liều vắc xin LMLM type O.

2. Tỉnh Hòa Bình: 50.000 liều vắc xin LMLM type O.

3. Tỉnh Phú Yên: 10.000 lít thuốc sát trùng loại Benkocid.

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và ĐT;
- UBND tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Yên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, CTY;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 348/BNN-TY ngày 11/02/2011 về hỗ trợ hóa chất khử trùng từ quỹ dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255