Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3438/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 08/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3438/BYT-KH-TC
V/v: triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 26/01/2006, Liên Bộ Y tế - Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT bổ sung Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí Thông tư đã được đăng Công báo ngày 14/2/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/3/2006. Theo quy định, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức thu viện phí cho các cơ sở y tế công lập thuộc địa phương quản lý. Nhưng theo báo cáo của một số Sở Y tế, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa phê duyệt bảng giá viện phí cho các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý nên cơ quan Bảo hiểm Xã hội chưa có cơ sở để thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ Bảo hiểm Y tế.

Trong khi chờ các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và trình UBND tỉnh quyết định mức thu cụ thể của các dịch vụ y tế theo quy định tại điểm 3 của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT nêu trên; trước mắt, để có căn cứ cho các cơ sở khám, chữa bệnh thu một phần viện phí theo chế độ quy định và làm căn cứ để cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế; sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại công văn số 5451/BTC-HCSN ngày 26/4/2006 và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 1296/LĐTBXH-BHYT ngày 19/4/2006 (có bản sao kèm theo); Bộ Y tế đề nghị:

1. Đối với các địa phương chưa quyết định mức thu cụ thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời quy định mức thu một phần viện phí của các dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý ở mức tối thiểu của khung giá ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT.

Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và trình UBND tỉnh quyết định mức thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý theo đúng quy định.

2. Mức thu một phần viện phí của các dịch vụ y tế (trong đó có dịch vụ thủ thuật, phẫu thuật) được quy định trong khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT là cơ sở để thanh toán viện phí đối với các đối tượng người bệnh kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế điều trị nội trú và ngoại trú.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các địa phương phản ánh về Liên Bộ để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính; Bộ Lao động TB và XH;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ ĐTr, Vụ BHYT, Vụ PC;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3438/BYT-KH-TC ngày 08/05/2006 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.854

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!