Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 323/KCB-QLHN năm 2020 về thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh ban hành

Số hiệu: 323/KCB-QLHN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/KCB-QLHN
V/v thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở KBCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 15 Nghị định 109/2016/NĐ-CP và để tăng cường quản lý người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện rà soát, thống kê và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định danh sách đăng ký người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền quản lý (điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định 109/2016/NĐ-CP). Mẫu danh sách đăng ký hành nghề quy định tại Phụ lục IV Nghị định 109/2016/NĐ-CP (Mẫu có thể tải về từ trang kcb.vn mục Hành nghề).

2. Đây là công việc rất cần thiết để giúp bảo hiểm y tế có cơ sở thanh quyết toán cho các dịch vụ của Bệnh viện cũng như giúp cho công tác quản lý người hành nghề y được chặt chẽ thêm một bước, giúp đảm bảo chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện. Do vậy, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ việc cập nhật thông tin, hồ sơ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề lên Hệ thống quản lý Quốc gia về đăng ký, cấp phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (qlhanhnghekcb.gov.vn). Cục Quản lý Khám, chữa bệnh không chịu trách nhiệm nếu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không kịp thời cập nhật danh sách đăng ký hành nghề theo quy định và bị cơ quan bảo hiểm xuất toán.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Lưu: VT, QLHN.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 323/KCB-QLHN năm 2020 về thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.251
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98