Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 29/BYT-TT-KT năm 2019 hướng dẫn xét tặng Cờ thi đua năm 2018 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 29/BYT-TT-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 03/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/BYT-TT-KT
V/v hướng dẫn xét tặng Cờ thi đua năm 2018

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở Y tế t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưng trong ngành Y tế.

Để tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Y tế năm 2018, Hội đồng Thi đua, khen thưng Bộ Y tế hướng dẫn, phân bổ ch tiêu xét tặng Cờ thi đua năm 2018 như sau:

I. Cờ thi đua của Chính phủ.

1. Nguyên tc xét chọn: Cờ thi đua của Chính phủ được xét tặng cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong tổng số những tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp Bộ (ch xét cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có đăng ký Cờ thi đua đầu năm).

2. Tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của Chính phủ:

- Có thành tích xuất sc, hoàn thành vượt mức các ch tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm, là tập thể tiêu biểu, xuất sc nhất trong toàn quốc.

- Có nhân t mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập.

- Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chng lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

- Tổ chức duy trì phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực có hiệu quả.

II. Cờ thi đua của Bộ Y tế

Cthi đua của Bộ Y tế tặng cho tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhất thông qua việc bình xét, đánh giá, so sánh theo các lĩnh vực công tác của Bộ Y tế, đạt các tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của Bộ Y tế cho mỗi lĩnh vực theo tiêu chuẩn do đầu mối lĩnh vực đề xuất, được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt (có đăng ký Cờ thi đua đầu năm).

Đối với các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ phải đạt thêm các tiêu chuẩn sau:

- Đạt ít nhất 80% điểm số của Bộ tiêu chí cải cách hành chính do Bộ Nội vụ và do Bộ Y tế ban hành, trong đó mỗi tiêu chí thành phần phải đạt ít nhất 60% điểm s;

- Hoàn thành việc xây dựng ít nhất 80% các văn bản quy phạm pháp luật trong kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt (không tính các văn bản quy phạm pháp luật ngoài kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành); các đề án, nhiệm vụ do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế giao đúng thời hạn, tiến độ.

III. Sng Cờ thi đua phân bổ như sau:

STT

LĨNH VỰC

CỜ CHÍNH PHỦ

CỜ BỘ

ĐƠN VỊ ĐU MỐI TRÌNH

ĐV thuộc Bộ

ĐV thuộc tỉnh

1

Các đơn vị thuộc Bộ

04

04

 

Văn phòng Bộ

* Khối tham mưu:

02

02

 

* Khối chức năng (cả TC Dân số)

02

02

 

2

Quản lý nhà nước:

 

04

05

Vụ Tổ chức cán bộ

* Sở Y tế các tnh, thành phố

 

 

05

* Các Hội thuộc Bộ Y tế

 

04

 

3

Khám, chữa bệnh:

05

07

36

Cục Quản lý Khám, cha bệnh

* BV trực thuộc Bộ

03

05

 

* Viện, Trung tâm thuộc Bộ

02

02

 

* BV, trung tâm tuyến tnh

 

 

 

- BV đa khoa

 

 

05

- BV Sn Nhi

 

 

02

- BV Ung bướu

 

 

01

- BV Lao & Phi

 

 

04

- BV Phong - Da liễu

 

 

01

- BV Tâm thần

 

 

03

- BV Điều dưng - PHCN

 

 

03

- Trung tâm Giám định y khoa

 

 

05

- BV thuộc trường Đại học

 

 

01

- BV ngoài công lập

 

 

10

- Các ĐV khác (Tim, Truyền máu...)

 

 

01

4

Y tế dự phòng

01

01

08

Cục Y tế dự phòng

* ĐV trực thuộc Bộ (các Viện)

01

01

 

* ĐV tuyến tỉnh

 

 

 

- TT YTDP tnh:

 

 

05

- TTPC St rét:

 

 

01

- TTPC Bệnh xã hội:

 

 

01

- TT Kiểm dịch biên giới:

 

 

01

5

Khoa học CN&ĐT

02

02

10

Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo

* ĐV trực thuộc Bộ (Viện, trường)

02

02

 

* ĐV tuyến tnh (các trường)

 

 

10

6

Dược, Kiểm nghiệm

02

03

10

Cục Quản lý Dược

* ĐV trực thuộc Bộ:

02

03

 

* ĐV tuyến tnh:

 

 

10

7

Truyền thông

 

01

02

Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng

* ĐV trực thuộc Bộ:

 

01

 

* ĐV tuyến tỉnh:

 

 

02

8

Y, Dược cổ truyền

 

01

10

Cục Y, Dược cổ truyền

* ĐV trực thuộc Bộ:

 

01

 

* ĐV tuyến tnh:

 

 

10

9

Dân số - KHHGĐ

01

02

06

Tổng cục Dân s - KHHGĐ

* ĐV thuộc Tổng cục:

01

02

 

* ĐV tuyến tnh (Chi cục DS-KHHGĐ)

 

 

06

10

Sc khỏe BM&TE

 

 

03

Vụ Sức khỏe Bà mẹ & Trẻ em

* Trung tâm KSBMTE tnh

 

 

03

11

An toàn thc phẩm

 

 

05

Cục An toàn thực phẩm

* ĐV trực thuộc Bộ:

 

 

 

* ĐV tuyến tnh (chi cục VSATTP)

 

 

05

12

Thanh tra

 

 

05

Thanh tra Bộ

* ĐV tuyến tnh:

 

 

05

 

Tổng cộng:

15

25

100

 

IV. Thủ tục, hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua.

1. Hồ sơ gồm:

- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị

- Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị.

- Bản báo cáo thành tích của đơn vị có ký tên đóng dấu của Thủ trưởng đơn v. Đối với các đơn vị ở địa phương phải có ý kiến xác nhận của Sở Y tế tnh, thành phố. Báo cáo thành tích phải nêu kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm, có so sánh dn đầu lĩnh vực; kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua, có nhân t mới, mô hình điển hình tiêu biểu để phổ biến, nhân rộng, học tập.

- Có bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với các đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

- Có bản xác nhận đảm bảo pháp luật về thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

2. S lượng hồ sơ:

- Cờ thi đua của Chính phủ: 03 bộ (bản chính)

- Cờ thi đua của Bộ Y tế: 01 bộ (bản chính)

V. Thời gian gửi hồ sơ

Các đơn vị gửi hồ sơ về đơn vị đầu mối trước ngày 15/01/2019 để xét chọn, đề xuất và xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực trước khi trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ.

Kết quả xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của các lĩnh vực gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) trước ngày 30/01/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế. (Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: BS Nguyn Phương Đông, CVC Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưng, Bộ Y tế, ĐT: 0912 530 171)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ tr
ưởng (để biết);
- Lưu VT, TT-KT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 29/BYT-TT-KT năm 2019 hướng dẫn xét tặng Cờ thi đua năm 2018 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108