Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2583/VPCP-KGVX về việc xét nghiệm HIV cho thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2583/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2583/VPCP-KGVX
V/v xét nghiệm HIV cho thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (văn bản số 103/BQP-PC ngày 08 tháng 01 năm 2009), ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 366/BTP-PLHSHC ngày 12 tháng 02 năm 2009), Bộ Y tế (văn bản số 1486/BYT-AIDS ngày 24 tháng 3 năm 2009) về việc xét nghiệm HIV cho thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế các cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy định danh mục nghề đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng nhằm cụ thể hóa quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Trong khi chưa có quy định cụ thể, giao Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành về xét nghiệm HIV trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự phù hợp với yêu cầu thực tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2583/VPCP-KGVX về việc xét nghiệm HIV cho thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.289
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49