Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2397/VPCP-PL về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2397/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2397/VPCP-PL
V/v tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Y tế 

Xét báo cáo số 337/BC-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Bộ Y tế về việc tiếp thu và giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung tiếp thu và giải trình ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Báo cáo số 337/BC-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2009;

2. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế:

- Sửa đổi khoản 11 Điều 5 Dự thảo Luật theo hướng cấm công chức, viên chức ngành y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân và bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác (bệnh viện cổ phần, bệnh viện liên doanh ….), trừ những trường hợp công chức, viên chức y tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác mà Nhà nước có phần vốn góp tại các bệnh viện đó;

- Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình Dự án Luật và báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg: Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ TP;
- VPCP: BTCN (để báo cáo); Các PCN: Kiều Đình Thụ, Nguyễn Hữu Vũ; Cổng TTĐT, Các vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, PL (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2397/VPCP-PL về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.020
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234