Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2367/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2367/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (các công văn số 2032/BYT-ATTP ngày 08 tháng 4 năm 2010 và số 44/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 08 tháng 4 năm 2010) về việc tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

Đồng ý tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010 như đề nghị của Bộ Y tế tại các công văn nêu trên. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, Công thương;
- UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2367/VPCP-KGVX về tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” ngày 09/04/2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.050

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14