Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2340/DPMT-KHTC ban hành Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2340/DPMT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Y tế dự phòng và Môi trường Người ký: Vũ Sinh Nam
Ngày ban hành: 12/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2340/DPMT-KHTC
V/v ban hành Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa

Ngày 27 tháng 11 năm 2008, Bộ Y tế đã ký quyết định số 4696/QĐ-BYT phê duyệt Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cục Y tế dự phòng và Môi trường xin gửi các đơn vị nội dung Chuẩn quốc gia Y tế dự phòng kèm theo Quyết định phê duyệt để các đơn vị triển khai thực hiện.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng, Phòng 3, tầng 11, tòa nhà Harec, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37724906, Fax: 04.37724908.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Nguyễn Huy Nga (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC, DAHTYTDP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG  
Vũ Sinh Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2340/DPMT-KHTC ban hành Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.916
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37