Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2208/TY-DT về tổng hợp số liệu tổng đàn gia cầm đến cấp xã do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2208/TY-DT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Hoàng Văn Năm
Ngày ban hành: 29/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2208/TY-DT
V/v Tổng hợp số liệu tổng đàn gia cầm đến cấp xã

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố;
- Cơ quan Thú y vùng

 

Trong những năm gần đây, dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra ở nhiều nơi với mức độ khác nhau dẫn đến những tốn thất nặng nề về kinh tế cho nhiều người chăn nuôi và khó khăn trong công tác phòng chống. Mặc dù các cấp, các ngành, nhất là ngành chăn nuôi thú y đã nỗ lực rất lớn, song để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống, ngành thú y cần xây dựng các công cụ hỗ trợ hữu ích cho việc đưa ra những quyết định chính sách.

Cục Thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trách nhiệm phát triển mô hình hỗ trợ cho việc xây dựng chính sách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (trước mắt là bệnh cúm gia cầm) và sau đó hướng dẫn Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố sử dụng. Để đáp ứng những điều kiện cần thiết và có cơ sở cho việc xây dựng mô hình, đánh giá tình hình dịch bệnh, xác định chính xác hơn về tỷ lệ tiêm phòng,…., Cục Thú ý đề nghị Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố tổng hợp và báo cáo tổng đàn gia cầm đến cấp xã theo số liệu thống kê vào tháng 10/2009. Tổng hợp theo biểu mẫu đính kèm.

Đề nghị Chi cục Thú y các tỉnh, thành gửi văn bản tổng hợp và gửi file Excel về Cục Thú y (theo địa chỉ: dah.vn@fpt.vn) và Cơ quan Thú y vùng tương ứng trước ngày 25/01/2010.

Lưu ý: Đề thuận tiện cho việc tổng hợp và thống nhất phương pháp tổng hợp, đề nghị Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố:

1. Tải file Excel mẫu tại trang web (http://www.dah.gov.vn) của Cục Thú ý để sử dụng tổng hợp số liệu.

2. Gửi biểu mẫu thứ 2 đến các Trạm Thú y huyện để các Trạm tổng hợp số liệu theo biểu mẫu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: DT, VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2208/TY-DT về tổng hợp số liệu tổng đàn gia cầm đến cấp xã do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.595

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78