Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2160/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 02/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2160/VPCP-KGVX
V/v thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy “Thiên Thanh Hoàn”

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 99/BCA-TCVI ngày 17 tháng 3 năm 2010), về việc kiểm tra xử lý bài thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy “Thiên Thanh Hoàn” của Tiến sĩ Dư Đình Động, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Tài chính và các cơ quan có liên quan kiểm tra và xử lý những vi phạm trong việc sử dụng thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy “Thiên Thanh Hoàn” theo quy định pháp luật; báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 4 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Các Bộ: KH&CN, CA, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2160/VPCP-KGVX ngày 02/04/2010 về thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy “Thiên Thanh Hoàn” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.392

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91