Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2090/BYT-KCB năm 2019 về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2090/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 18/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/BYT-KCB
V/v tăng cường thc thi Luật Phòng, chng tác hại của thuc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương

Nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp và cộng đồng đối với công tác phòng chống tác hại thuốc lá (PCTH thuốc lá), Tổ chức Y tế thế giới lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá. Hàng năm được phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế tổ chức Tun lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5. Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề Thuốc lá và các bệnh về phi”. Thông qua chđề này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) muốn thông tin tới cộng đồng hậu quả của việc sử dụng thuc lá với sức khe con người, đặc biệt là các bệnh về phổi, đồng thời kêu gọi các quc gia có nhng hành động kịp thời nhm giảm nguy cơ tvong do các bệnh về phổi liên quan đến sử dụng thuc lá.

Theo WHO, trên thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi, điển hình là ung thư phổi và bệnh phi tắc nghẽn mạn tính. 90% trong shơn 600.000 người mắc ung thư phổi hàng năm trên thế giới là người hút thuốc lá. Hút thuc còn là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tại Việt Nam, theo sliệu của bệnh viện Ung bướu trung ương, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá: 96,8%. Số trường hợp tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam, mà một trong những nguyên nhân là do tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao.

Luật Phòng, chống tác hại của thuc lá (PCTH thuốc lá) được Quốc hội ban hành năm 2012, quy định: Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ động thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hưởng ng Ngày thế giới không thuốc lá năm 2019, đồng thời nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực thi Luật PCTH thuốc lá, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Quý cơ quan cùng phối hợp tổ chức các hoạt động:

1. Tiếp tục phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm quy định của Luật PCTH thuốc lá.

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định về cấm hút thuốc lá nơi làm việc, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuc lá.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.

Đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tt công tác PCTH thuốc lá.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị không hút thuc lá nơi làm việc và các địa điểm có quy định cm hút thuốc.

- Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc của cơ quan Bộ, ngành, Đoàn thể và các đơn vị trực thuộc.

2. Thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định khác có liên quan đến lĩnh vực PCTH thuốc lá; Lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch thanh tra, kim tra hàng năm của Bộ, ngành, Tổ chức chính trị xã hội.

3. Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá của bộ, ngành, đoàn thể.

4. Tchức các hoạt động hưng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5/2019.

- Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại cng ra vào của cơ quan, đơn vị với nội dung thực hiện Luật PCTH thuốc lá và môi trường không khói thuốc, nội dung chủ đ ngày thế giới không thuc lá năm nay: Thuc lá và các bệnh về phi(xin gửi kèm theo khẩu hiệu để quý cơ quan tham khảo).

- Tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, kinh nghiệm giám sát việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc.

- Tổ chức các cuộc thi m hiểu, các buổi nói chuyện về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử phù hợp vi từng nhóm đối tượng.

5. Sử dụng đúng quy định và có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ.

Các thông tin về ngày thế giới không thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá : www.vinacosh.gov.vn.

Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tnh, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện về Quỹ Phòng, chng tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Tầng 5, tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội trước ngày 10/6/2019 đBộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP (đ báo cáo);
- PTT Vũ Đc Đam (để báo cáo);
-
VP TW, các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nưc;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Ủy ban các vấn đ xã hội của Quốc hội;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tếthực hiện);
-
Văn phòng, Thanh tra, các Vụ, Cục (Bộ Y tế) (để thực hiện);
- Các cơ quan truyền thông;
- Sở Y tế các Tnh, Thành ph;
- Trung tâm TTGDSK các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tnh, thành phố;
-
Lưu: VT, KCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

KHU HIỆU

Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2019

(Chủ đề: Thuốc lá và các bệnh về phổi)

1. Nhóm các thông điệp theo chủ đề Thuốc lá và các bệnh về phổi

- Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi.

(Tổ chức Y tế thế gii)

- 90 % người mắc ung thư phổi là do hút thuốc lá.

(Tổ chức Y tế thế gii)

- Nguy cơ mắc ung thư phổi ở người hút thuốc cao hơn 20 lần so với người không hút thuốc.

(Tng Hội Y Khoa Hoa Kỳ)

- Sử dụng thuc lá là nguyên nhân chính gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

(Tổ chức Y tế thế giới)

- 75% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là do hút thuốc lá.

(Tổ chức Y tế thế giới)

- Tỷ lệ chết do mắc viêm phổi ở người hút thuốc cao gấp 2 lần so vi người không hút thuốc.

(Tng Hội Y Khoa Hoa Kỳ)

- Hút thuốc lá thụ động làm tăng 30% nguy cơ mắc bệnh hen trẻ nhỏ

(Tổ chức Y tế thế giới)

- Hút thuốc thụ động gây viêm đưng hô hấp, viêm tai giữa ở trẻ nhỏ.

(Tổ chức Y tế thế giới)

- Hút thuốc thụ động làm chậm phát trin chức năng phi trẻ nhỏ.

(Tổ chức Y tế thế giới)

- Hút thuốc thụ động làm suy giảm chức năng phổi ở trẻ nh.

(Tổ chức Y tế thế giới)

2. Nhóm thông điệp về quy định của Luật PCTH thuốc lá

- Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc và trên phương tiện giao thông công cộng

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

- Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của nhà hàng, quán cà phê.

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

- Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của bến tàu, bến xe

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

- Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

3. Nhóm thông điệp kêu gọi hành động:

- Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc tại nơi làm việc.

- Không hút thuốc vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

- Hãy bthuốc lá ngay hôm nay vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

- Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do ung thư phổi.

- Bỏ thuốc lá đgiảm nguy cơ mắc bệnh và t vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

- Hãy nhắc người hút thuốc không hút gần mình và nhng người xung quanh

- Hãy gi 1800-6606 đđược tư vấn cai thuốc miễn phí.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2090/BYT-KCB năm 2019 về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


314
DMCA.com Protection Status

IP: 54.161.31.247