Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2000/TTg-QHQT về tiếp nhận lô hàng vật tư, thiết bị y tế viện trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2000/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 2000/TTg-QHQT
V/v tiếp nhận lô hàng vật tư, thiết bị y tế viện trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7425/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 10 năm 2010) về việc tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế viện trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tiếp nhận lô hàng vật tư, thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức AMPHORE – Việt Nam (Cộng hòa Pháp) viện trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định (trong đó các dụng cụ y tế còn chất lượng sử dụng trên 80%, các vật tư y tế mới 100% và còn hạn sử dụng).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra chất lượng, quản lý và sử dụng lô hàng viện trợ theo đúng quy định hiện hành.

3. Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hướng dẫn tổ chức AMPHORE – Việt Nam (Cộng hòa Pháp) đăng ký hoạt động tại Việt Nam theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ :TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2000/TTg-QHQT về tiếp nhận lô hàng vật tư, thiết bị y tế viện trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140