Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 199/MT-HC về nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Số hiệu: 199/MT-HC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý môi trường Y tế Người ký: Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/MT-HC
V/v nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính

Ngày 06/12/2011, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 44/2011/TT-BYT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế (sau đây được gọi là danh mục hàng hóa nhóm 2).

Hiện nay, nhiều đơn vị có hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực khi nhập khẩu vào Việt Nam gặp vướng mắc tại Hải quan. Các đơn vị này đã gửi công văn về Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư nêu. Đối với vấn đề này, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư nêu trên, việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 do Bộ Y tế quản lý và kể từ ngày 01/01/2012 đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 29/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Thông tư số 29/2011/TT-BYT nêu trên, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực được phép nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng, giá trị, thủ tục làm tại Hải quan, không phải qua Bộ Y tế phê duyệt. Đơn vị nhập khẩu tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của mình.

Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế thông báo để Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính biết và hướng dẫn cho Hải quan các cửa khẩu thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Huy Nga (để b/c);
- VPĐD thường trú tại TP. Hà Nội Johnson&Johnson Medical S.A. INC (để biết);
- Lưu: VT, HC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 199/MT-HC về nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172