Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1893/VKSTC-V8 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 1893/VKSTC-V8 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lương Minh Thống
Ngày ban hành: 12/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/VKSTC-V8
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kim sát 06 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) nhận được nhiều quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ (cơ sở giam giữ) của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đó sẽ tiến hành kiểm sát trong thời gian tới của tháng 5/2021.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 rất phức tạp, mức độ lây lan với tốc độ nhanh, tính riêng số ca mắc từ ngày 27/4/2021 đến nay đã có 561 ca trên gn 30 địa phương (tỉnh, thành phố) xảy ra dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ lây lan ra các địa phương khác và lây lan vào cơ sở giam giữ là rt cao. Trước tình hình bùng phát dịch bệnh Covid-19 có tính chất và mức độ rt phức tạp, Viện trưởng VKSND tối cao đã có ý kiến chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đã nêu tại các Thông báo số 1714/VKSTC-VP ngày 29/4/2021; số 1805/VKSTC-VP ngày 07/5/2021 của Văn phòng VKSND tối cao.

Về phía ngành Công an, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, Cục C10, C11- Bộ Công an cũng có nhiều công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giam giữ; trong đó hạn chế một số quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân như: Hạn chế quyền được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, hạn chế nhận quà là đồ ăn, uống... nhằm không để lây lan dịch bệnh vào cơ sở giam giữ.

Để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa VKSND với các cơ sở giam giữ trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu kiểm sát đã đề ra, VKSND tối cao (Vụ 8) yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, chỉ đạo hai cấp kiểm sát (tỉnh, huyện) thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của VKSND tối cao tại Công văn số 481/VKSTC-V8 ngày 03/2/2021 về việc kiểm sát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giam giữ.

2. Đối với các địa phương đã và đang bùng phát dịch, yêu cầu tạm dừng, không tiến hành kiểm sát trực tiếp các cơ sở giam giữ theo kế hoạch công tác 06 tháng đầu năm đã đề ra và thay thế bằng phương thức kiểm sát yêu cầu tự kiểm tra báo cáo. Khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế, giảm thiểu sự lây lan trong cộng đồng và xét thấy cần thiết, VKSND địa phương cử Đoàn kiểm sát đến cơ sở giam giữ để trực tiếp xem xét, đánh giá kết quả tự kiểm tra, báo cáo của cơ sở giam giữ.

3. Đối với các tỉnh chưa xảy ra bùng phát dịch bệnh, căn cứ vào Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, tình hình thực tế để xem xét, quyết định tiến hành kiểm sát trực tiếp. Khi triển khai kiểm sát trực tiếp cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh. Các trường hợp thành viên đoàn kiểm sát có biểu hiện sức khỏe bất thường, có các triệu chứng, dấu hiệu của dịch Covid-19 như đã khuyến cáo thì chủ động báo cáo, không tham gia kiểm sát trực tiếp tại nơi giam giữ.

4. Việc ban hành các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm đã phát hiện qua kiểm sát tại cơ sở giam giữ cần được xem xét thận trọng, linh hoạt, nhất là các vi phạm xảy ra do xuất phát từ yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

5. Phối hợp chặt chẽ với cơ sở giam giữ trong việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân trong việc thực hiện các chế độ đối với người bị giam giữ.

Nhận được văn bản này, đề nghị các đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về VKSND tối cao (Vụ 8) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, PVTTTVKSTC (để b/c);
- Cục
C10, Cục C11- BCA (để phối hợp);
- Văn phòng VKSTC (để tổng hợp);
- Lưu: VT; Vụ 8.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Lương Minh Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1893/VKSTC-V8 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


502

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150