Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1669/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn III, 2007-2012" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1669/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1669/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt văn kiện dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn III, 2007-2012"

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7934/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 10 năm 2007) về Dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam (LIFE-GAP), giai đoạn III, 2007-2012", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến  như sau:

1. Phê duyệt văn kiện Dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam (LIFE-GAP), giai đoạn III, 2007-2012" do Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) viện trợ từ nguồn Chương trình viện trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Mỹ (PEPFAR) trị giá là 41 triệu USD, trong đó ngân sách đã được phê duyệt của năm thứ nhất là 8.160.928 USD, thực hiện tại 29 tỉnh thành phố (phụ lục kèm theo). Vốn đối ứng cho Dự án sử dụng bằng nhân lực, hiện vật sẵn có do Bộ Y tế cùng các cơ quan tham gia Dự án bố trí theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

2. Bộ Y tế ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến nêu tại công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,  các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THAM GIA DỰ ÁN "DỰ PHÒNG CHĂM SÓC HIV/AIDS TẠI VIỆT NAM (LIFE) GIAI ĐOẠN III 2007-2012"

Kèm theo Công văn số 1669/TTg-QHQT ngày 08/11/2007

1. An Giang

2. Bà Rịa-Vũng Tàu

3. Bình Dương

4. Bắc Ninh

5. Bình Thuận

6. Cao Bằng

7. Đà Nẵng

8. Đắk Lắk

9. Hà Nội

10. Hà Tây

11. Hải Dương

12. Hải Phòng

13. Hòa Bình

14. Khánh Hòa

15. Kiên Giang

16. Lạng Sơn

17. Long An

18. Nam Định

19. Quảng Nam

20. Quảng Ninh

21. Tây Ninh

22. Sóc Trăng

23. Thái Bình

24. Thái Nguyên

25. Thanh Hóa

26. Vĩnh Long

27. Cần Thơ

28. Sơn La

29. Nghệ An.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1669/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn III, 2007-2012" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55