Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 156/TTg-KGVX chuyển đổi mô hình hoạt động của Bệnh viện bán công Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 156/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 156/TTg-KGVX
V/v chuyển đổi mô hình hoạt động của Bệnh viện bán công Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế (văn bản số 2845/BYT-KH-TC ngày 12 tháng 5 năm 2009), ý kiến tham gia của các Bộ: Nội vụ (văn bản số 284/BNV-TCBC ngày 06 tháng 02 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1179/BKH-LĐVX ngày 25 tháng 02 năm 2009), Tài chính (văn bản số 2333/BTC-HCSN ngày 03 tháng 3 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 833/BTNMT-KH ngày 23 tháng 3 năm 2009) và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 1417/UBND-VX ngày 03 tháng 4 năm 2009) về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Bệnh viện bán công Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Bệnh viện bán công Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thành Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trong quá trình xã hội hóa đầu tư và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, phải bảo đảm quyền lãnh đạo của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giao Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan trước khi làm thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động theo quy định. Lưu ý các vấn đề về đất đai cần thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và bảo đảm các hoạt động bình thường của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 156/TTg-KGVX chuyển đổi mô hình hoạt động của Bệnh viện bán công Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.757
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87