Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1546/CV-BCĐ năm 2020 về kiểm dịch y tế đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

Số hiệu: 1546/CV-BCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 24/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/CV-BCĐ
V/v KDYT đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ: Quốc phòng; Công an; Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 23/3/2020, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp và thống nhất một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến việc kiểm dịch y tế và xuất nhập cảnh đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải hàng hóa thực hiện áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện và phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới khi đến các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển và cảng hàng không tại Việt Nam theo các nội dung được quy định kèm theo Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 (gửi kèm theo).

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các Cơ quan làm công tác xuất, nhập cảnh cho phép người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa được phép xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 808/VPCP-KTTH ngày 05/02/2020 về việc hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới (gửi kèm theo) và các hướng dẫn kèm theo Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới không áp dụng cách ly tập trung đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới khi qua biên giới Việt Nam; hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe theo quy định, nếu có sốt, ho, đau họng, khó thở phải đưa ngay đến cơ sở y tế để được cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg. Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19;
- Văn phòng BCH TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch Nước; Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Bộ CA: Cục XNC, Cục Y tế;
- Bộ QP: BTL Bộ đội biên phòng;
- Bộ Y tế: DP, KCB, QT, TTKT, VPB;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- TT KSBT/ YTDP/ KDYTQT tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Đỗ Xuân Tuyên
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1546/CV-BCĐ năm 2020 về kiểm dịch y tế đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.519
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80