Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1538/CV-BCĐ năm 2020 về xuất cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

Số hiệu: 1538/CV-BCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 24/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1538/CV-BCĐ
V/v xuất cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, phối hp các cơ quan liên quan thực hiện việc cách ly và theo dõi sức khỏe đối với công dân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm phòng chng dịch COVID-19.

2. Đối với trường hp được xác định dương tính với COVID-19:

- Thực hiện việc cách ly, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV) tại Quyết định 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ Y tế.

- Xác định các trường hợp có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định dương tính với COVID-19, các trường hp có tiếp xúc với trường hp tiếp xúc gần và thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo hướng dn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19 tại Quyết định 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế.

3. Đối với trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở tập trung, nhà/nơi lưu trú mà đã có kết quả xét nghiệm âm tính:

- Tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế cho đến khi đủ thời gian 14 ngày;

- Trong trường hợp công dân nước ngoài đang thực hiện cách ly y tế có nguyện vọng được xuất cảnh trở v nước, chính quyn địa phương và đơn vị quản lý cơ sở cách ly tập trung chuẩn bị phương tiện vận chuyển, vật tư (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn) để đưa đến điểm xuất cảnh, hạn chế tiếp xúc, thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế để xuất cảnh theo quy định, giám sát việc thực hiện việc xuất cảnh cho công dân nước ngoài đảm bảo an toàn, thuận lợi.

- Hướng dẫn công dân nước ngoài trong trường hợp xuất cảnh trở về nước bằng máy bay của các hãng hàng không của Việt Nam, phải thông báo trước cho các hãng hàng không để sắp xếp khu vực chỗ ngồi phù hp.

Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VP: TƯ Đảng, VPCP, VPQH;
- Các thành viên BCĐQG;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB, HTQT, TT-KT;
- Các Viện: VSDT, Pasteur;
- Tỉnh ủ
y, Thành ủy trực thuộc TƯ;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- Trung tâm KSBT/YTDP tỉnh, thành phố
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Đỗ Xuân Tuyên
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1538/CV-BCĐ năm 2020 về xuất cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.459
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80