Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1276/TY-ĐT về việc báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản do Cục Thú y ban hành

Số hiệu: 1276/TY-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Hoàng Văn Nam
Ngày ban hành: 12/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1276/TY-ĐT
V/v: Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố
- Các Cơ quan Thú y vùng

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT về hội nghị toàn quốc đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản do Bộ Nông nghiệp và PTNT dự kiến tổ chức vào ngày 28/8/2008 tại Hà Nội, Cục Thú y đề nghị Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cơ quan Thú y vùng thực hiện ngay những nội dung sau đây:

1/ Tổng hợp tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tại tỉnh, tại vùng mình trong 8 tháng đầu năm 2008:

2/ Đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản:

- Những nội dung đã triển khai thực hiện và các kết quả đạt được.

- Trình bày một số điển hình trong chỉ đạo và triển khai phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại cấp thôn, ấp, xã.

- Một số mô hình chăn nuôi an toàn và có hiệu quả tốt trong phòng chống dịch bệnh thời gian qua.

- Một số mô hình tốt về giết mổ, về tiêu hủy gia súc, gia cầm bị bệnh.

- Những tồn tại trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ tác động đến công tác phòng chống dịch,…..

- Những biện pháp sẽ triển thực hiện trong thơi gian tới để khai khắc phục những tồn tại nêu trên.

3/ Báo cáo cụ thể về kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm,

đặc biệt là các bệnh Cúm gia cầm (theo biểu mẫu đính kèm), Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng, phó thương hàn, dại, ……

4/ Những kiến nghị cụ thể cho giải pháp phòng chống một số bệnh quan

trọng trong thời gian tới như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh,…

5/ Đề nghị Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố và các Cơ quan Thú y vùng gửi báo cáo về Cục Thú y trước ngày 22/8/2008 (Thứ 6) the địa chỉ mail: dah.vn@fpt.vn hoặc theo số Fax: 04.8686339 đề Cục tổng hợp báo cáo Bộ và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xem trước khi đi dự hội nghị.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để báo cáo);
- TTr. Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT (để chỉ đạo thực hiện);
- Lãnh đạo Cục Thú y;
- Lưu VT, DT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Nam

 

BIỂU MẪU TỔNG HỢP SỐ LIỆU TIÊM PHÒNG CÚM GIA CẦM
(Theo công văn số 1276/TY-DT ngày 12/8/2008 của Cục Thú y)

TT

Tên huyện

Gia cầm thuộc diện tiêm phòng

Số vắc xin đã nhận

Số vắc xin đã sử dụng

Số xã đã tiêm phòng

Tiêm phòng đợt chính

Tiêm phòng bổ sung (ngoài các đợt tiêm chính, còn có các đợt tiêm bổ sung)

Tổng (cả tiêm đợt chính, tiêm bổ sung)

Số gà đã được tiêm (con)

Số vịt đã được tiêm (con)

Số gà đã được tiêm (con)

Số vịt đã được tiêm (con)

Luỹ kế

Gà < 5 tuần

Gà > 5 tuần

Luỹ kế

Vịt tiêm mũi 1

Vịt tiêm mũi 2

Tỷ lệ tiêm mũi 2

Luỹ kế

Gà < 5 tuần

Gà > 5 tuần

Luỹ kế

Vịt tiêm mũi 1

Vịt tiêm mũi 2

Tỷ lệ tiêm mũi 2

1

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1276/TY-ĐT về việc báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23