Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1240/BYT-KCB về tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định 09/2008/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1240/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Việt Tiến
Ngày ban hành: 09/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/BYT-KCB
V/v tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Viện Giám định y khoa;
- Phân Hội đồng giám định y khoa Trung ương I, II;
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

 

Nhằm hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, ngày 26/7/2006, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2006/TT-LĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; ngày 07/4/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục ban hành Thông tư số 08/2009/TT-LĐTBXH sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-LĐTBXH ngày 26/7/2006.

Để chế độ ưu đãi của Nhà nước với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, Bộ Y tế đã có các công văn số 7773/BYT-KCB ngày 05/11/2009; số 1503/BYT-KCB ngày 23/3/2011 và công văn số 4418/BYT-KCB ngày 28/7/2011 chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Viện Giám định y khoa, Phân Hội đồng giám định y khoa Trung ương I, II tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin, tránh hiện tượng gây phiền hà cho đối tượng và trục lợi trong việc khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT.

Nay Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, bác sỹ điều trị cần khám lâm sàng cẩn thận, chỉ định làm các xét nghiệm phù hợp theo đúng quy chế chuyên môn, chẩn đoán đúng bệnh, đặc biệt lưu ý những bệnh, tật, dị dạng, dị tật nằm trong danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 137/QĐ-BYT ngày 17/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin". Những ca bệnh còn nghi ngờ, khó chẩn đoán cần tổ chức hội chẩn để xác định từng bệnh, từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán bệnh của mình.

2. Thủ trưởng Đơn vị phải ký tên và đóng dấu của Đơn vị vào Giấy ra viện, Giấy trích sao bệnh án cho những bệnh nhân được chẩn đoán bị mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có tên trong danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy ra viện, Giấy trích sao bệnh án nói trên của Đơn vị mình.

3. Khi thực hiện khám giám định, các giám định viên cần nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình, thủ tục giám định, các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để khám giám định đúng đối tượng, đúng bệnh và đúng mức độ bệnh, tật đối tượng đang có, đảm bảo công bằng, chính xác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám giám định của mình.

Viện Giám định y khoa có trách nhiệm tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các Hội đồng GĐYK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc giám định cho các đối tượng theo đúng các quy định của pháp luật.

4. Các Đơn vị tổng hợp, báo cáo bằng văn bản công tác khám, chẩn đoán, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT của Đơn vị mình, thời gian từ tháng 01/2009 đến 29/02/2012, gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh), nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và những bất cập trong khi thực hiện nhiệm vụ này và báo cáo cụ thể về những vi phạm đã phát hiện, xử lý. Hạn gửi báo cáo đến hết ngày 30/3/2012.

5. Định kỳ hoặc đột xuất, Bộ Y tế sẽ thành lập đoàn đi kiểm tra công tác khám, chẩn đoán, điều trị, cấp giấy ra viện và khám giám định các trường hợp có liên quan đến việc xem xét, xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin ở các địa phương, đơn vị.

Nhận được văn bản này, đề nghị Giám đốc các Đơn vị quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Đơn vị biết để nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Bộ LĐTBXH (để phối hợp);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1240/BYT-KCB ngày 09/03/2012 về tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định 09/2008/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248