Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 1151/THH-CPĐT 2021 hỗ trợ địa phương sử dụng công nghệ trong phòng chống Covid 19

Số hiệu: 1151/THH-CPĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Tin học hóa Người ký: Đỗ Công Anh
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC TIN HỌC HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/THH-CPĐT
V/v hỗ trợ các địa phương sử dụng công nghệ và truy vết phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi:

Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ngày 30/6/2021, Cục Tin học hóa có công văn số 1095/THH-CPĐT gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giới thiệu hoạt động và sự phối hợp của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia (Trung tâm CN Covid-19) với các địa phương. Một trong các hoạt động quan trọng của lực lượng nói trên là sử dụng công nghệ để thực hiện truy vết nhanh các ca nhiễm, ca nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Nhằm cụ thể hơn hoạt động truy vết bằng công nghệ, Cục Tin học hoá trân trọng giới thiệu với Quý Cơ quan nội dung phối hợp truy vết như sau:

- Trung tâm CN Covid-19 là đầu mối duy nhất cung cấp thông tin phục vụ truy vết các ca nhiễm, ca nghi nhiễm trong cộng đồng từ các hệ thống công nghệ chống dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế triển khai.

Trung tâm CN Covid-19 cử các đầu mối làm việc:

- Phụ trách chung các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch là đ/c Đỗ Lập Hiển, số điện thoại 0916033555, email: dlhien@mic.gov.vn;

- Phụ trách số liệu và hỗ trợ truy vết là ông Nguyễn Đức Huy, số điện thoại 0965818483, email: huynd@mic.gov.vn;

- Phụ trách hướng dẫn sử dụng, giải đáp vướng mắc trong quá trình sử dụng các hệ thống cụ thể là ông Đặng Văn Hoàng, số điện thoại 0814988333, email: dvhoang@mic.gov.vn;

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CPĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Công Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1151/THH-CPĐT ngày 08/07/2021 về hỗ trợ các địa phương sử dụng công nghệ và truy vết phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Tin hóa hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.766

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!