Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1095/THH-CPĐT 2021 giới thiệu hoạt động Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid19

Số hiệu: 1095/THH-CPĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Tin học hóa Người ký: Đỗ Công Anh
Ngày ban hành: 30/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC TIN HỌC H
ÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1095/THH-CPĐT
V/v giới thiệu hoạt động và sự phối hp của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia với các địa phương

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc triển khai các giải pháp công nghệ vào phòng, chống dịch Covid-19;

Chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/5/2021,

Ngày 04/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với tên gọi là Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (viết tắt là Trung tâm). Trung tâm là một cơ cấu làm việc mang tính linh hoạt, không phải là một tổ chức hành chính, không phát sinh thêm tổ chức, biên chế.

Sau gần 1 tháng hoạt động, Trung tâm đã hợp nhất các lực lượng công nghệ tham gia phòng chống Covid-19 và từng bước hoàn thiện các ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm đã phối hp có hiệu quả trong việc h trợ một số địa phương thực hiện việc truy vết nhanh các ca nghi nhiễm trong cộng đồng.

Nhằm phát huy tốt hơn việc hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai các biện pháp công nghệ cho các bộ ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cục Tin học hóa trân trọng giới thiệu với Quý Cơ quan một số nội dung gắn với hoạt động của Trung tâm để nghiên cứu, phối hp hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới. Nội dung cụ thể như sau:

1. Lực lượng công nghệ tham gia phòng chống Covid-19

Lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở Trung ương là Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia. Các nhiệm vụ chính của Trung tâm được thể hiện trong Quyết định thành lập (phụ lục 1 kèm theo), nhưng chủ yếu tập trung vào việc thiết kế, xây dựng, hoàn thiện các giải pháp công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật đáp ứng việc phòng, chống dịch Covid-19.

Các địa phương có thể xem xét thiết lập lực lượng công nghệ để phối hợp và tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp công nghệ nói trên. Trên thực tế, sau một số cuộc thử nghiệm ứng dụng công nghệ tại địa phương, Cục Tin học hóa xác định việc phối hợp triển khai của địa phương là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc phát huy hiệu quả cũng những giải pháp này.

Lực lượng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương nên là một cơ cấu làm việc mang tính linh hoạt, không phải là một tổ chức hành chính, không phát sinh thêm tổ chức, biên chế; bao gồm các cá nhân là đại diện cho các cơ quan, đơn vị tham gia vào việc triển khai những giải pháp công nghệ từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã.

2. Giới thiệu các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 và công tác phối hp, trin khai tại địa phương

- Tổng thể các hệ thống ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 bao gồm các thành phần chính như sau:

+ Hệ thống Khai báo y tế tự nguyện;

+ Hệ thống Quản lý thông tin phản ánh của người dân;

+ Hệ thống Quản lý điểm kiểm dịch và kiểm soát vào ra;

+ Hệ thống Bản đồ nguy cơ dịch bệnh;

+ Hệ thống Quản lý truy vết;

+ Hệ thống Quản lý xét nghiệm;

+ Hệ thống Quản lý và chứng nhận tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19;

+ Hệ thống Quản lý khai báo y tế cho người nhập cảnh;

+ Hệ thống Quản lý cách ly;

- Công tác phối hp, triển khai tại địa phương

Như vậy việc phối hợp giữa Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia và lực lượng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương có vai trò rất quan trọng. Cục Tin học hóa đang xây dự thảo Quy chế phi hợp, các tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống và sẽ cung cp tại địa chỉ https://tailieu.bluezone.gov.vn.

Trong quá trình Quý Cơ quan xem xét việc triển khai các nội dung cụ th, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Cục Tin học hóa để được hỗ trợ.

Các đầu mối làm việc:

- Giải đáp các vướng mắc trong khai thác sử dụng hệ thống qr.tokhaiyte.vn là hotline 0888128896;

- Phụ trách chung các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch là đ/c Đ Lập Hiển, số điện thoại 0916033555, email: dlhien@mic.gov.vn;

- Phụ trách số liệu và hỗ trợ truy vết là ông Nguyễn Đức Huy, số điện thoại 0965818483, email: huynd@mic.gov.vn;

- Phụ trách hướng dẫn sử dụng, giải đáp vướng mắc trong quá trình sử dụng các hệ thống cụ thể là ông Đặng Văn Hoàng, số điện thoại 0814988333, email: dvhoang@mic.gov.vn;

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CPĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Công Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1095/THH-CPĐT ngày 30/06/2021 về giới thiệu hoạt động và sự phối hợp của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia với các địa phương do Cục Tin học hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


351

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!