Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11283/SYT-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đình Hưng
Ngày ban hành: 23/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11283/SYT-NVY
V/v tuân thủ sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Ngày 19/7/2021, Sở Y tế nhận được Công văn số 865/KCB-ĐD&KSNK của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc tuân thủ sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân (Công văn đính kèm).

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trong Công văn 865/KCB-ĐD&KSNK của Bộ Y tế và Quyết định 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 về việc hướng dẫn tạm thời kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục chống dịch COVID-19; Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám chữa bệnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp Vụ Y) để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- Đ/c Giám đốc SYT; (để báo cáo)
- Lưu: VT, NVY(Cường).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11283/SYT-NVY ngày 23/07/2021 về tuân thủ sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


750

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80