Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1079/QLLĐNN-QLLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Vũ Đình Toàn
Ngày ban hành: 22/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1079/QLLĐNN-QLLĐ
V/v: Bệnh viện Tràng An được phía Đài
Loan cấp phép khám sức khỏe cho lao
động đi làm việc tại Đài Loan.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan

 

Ngày 31/8/2005, Cục quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số H 08-31 của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội thông báo việc Bệnh viện Tràng An (thành phố Hà Nội) được Cơ quan Y tế của Đài Loan cho phép khám và cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho lao động đi làm việc tại Đài Loan kể từ ngày 23/8/2005.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo các Doanh nghiệp biết để giới thiệu và hướng dẫn các lao động có nguyện vọng đi làm việc ở Đài Loan tới khám sức khỏe ở các bệnh viện được phía Đài Loan cấp phép.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo Cục;
- Bệnh viện Tràng An;
- Ban QLĐ tại Đài Loan;
- Các phòng TTLĐ, Ttra, CTC, GDĐT, KHTC;
- Lưu VT, QLLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
Vũ Đình Toàn 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1079/QLLĐNN-QLLĐ ngày 22/09/2005 của Cục quản lý lao động nước ngoài về việc Bệnh viện Tràng An được phía Đài Loan cấp phép khám sức khỏe cho lao động đi làm việc tại Đài Loan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.692

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!