Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10773/VPCP-QHQT điều chỉnh Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Quỹ uỷ thác Hàn Quốc uỷ thác qua Ngân hàng Thế giới viện trợ cho Bộ Y tế của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 10773/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10773/VPCP-QHQT
V/v Điều chỉnh Dự án HTKT do Quỹ KtF Hàn Quốc uỷ thác qua WB viện trợ cho Bộ Y tế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 212/TTr-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2012 về việc điều chỉnh dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị Dự án “Tăng cường năng lực quản trị hệ thống y tế”, do Quỹ uỷ thác Hàn Quốc (KtF) viện trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh và gia hạn Dự án HTKT “Tăng cường năng lực quản trị hệ thống y tế” đến 30 tháng 6 năm 2014 như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với WB để điều chỉnh và gia hạn Hiệp định Dự án theo quy định hiện hành.

3. Bộ Y tế rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng của mình cần kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chủ quản thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục và thời gian trình duyệt, điều chỉnh Dự án theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10773/VPCP-QHQT điều chỉnh Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Quỹ uỷ thác Hàn Quốc uỷ thác qua Ngân hàng Thế giới viện trợ cho Bộ Y tế của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159