Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1077/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1077/BNN-TCTL
V/v: dự trữ thuốc xử lý nguồn nước

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Phúc đáp công văn số 1769/BYT-MT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của quý Bộ về việc dự trữ thuốc xử lý nguồn nước, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Trong thời gian vừa qua, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn được dự án do Uniceft tài trợ cung cấp các hóa chất xử lý nước có hiệu quả cao, dễ ứng dụng và thân thiện với môi trường như túi lọc pur, aquatab, cloramine B. Để tiếp tục hỗ trợ địa phương kịp thời trong việc giải quyết nước sinh hoạt và VSMT nông thôn khi có thiên tai xảy ra, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị quý Bộ xem xét:

- Đưa các hóa chất trên vào danh mục thuốc xử lý nước dự trữ Quốc gia.

- Nghiên cứu việc sử dụng các thuốc xử lý nước sản xuất trong nước đã được công nhận và cấp phép lưu hành nhằm giảm chi phí cũng như tạo điều kiện cho địa phương chủ động trong việc lập kế hoạch phòng chống thiên tai.

Trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục hợp tác với quý Bộ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương khi có thiên tai xẩy ra.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý môi trường y tế;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1077/BNN-TCTL ngày 21/04/2011 về dự trữ thuốc xử lý nguồn nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.261

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152