Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1011/BVTV-QLT về thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cypermethrin do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 1011/BVTV-QLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Bùi Sỹ Doanh
Ngày ban hành: 12/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1011/BVTV-QLT
V/v Thuốc BVTV có chứa hoạt chất cypermethrin.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Hoạt chất cypermethrin được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây nên hội chứng hoại tử gan tụy làm chết hàng loạt tôm nuôi tại Đồng bằng sông Cửu long trong thời gian qua. Tháng 3 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa cypermethrin vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản tại Việt Nam. Hiện này, một số hộ nuôi trồng thủy sản đã lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cypermethrin, alpha-cypermethrin; beta-cypermethrin; zeta-cypermethrin (dưới đây gọi chung là cypermethrin) để sử dụng diệt giáp xác trong ao, hồ nuôi thủy sản. Để đưa ra biện pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cypermethrin trong bảo vệ thực vật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả phòng trừ dịch hại cây trồng, an toàn môi trường sinh thái, đặc biệt không làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật qui định kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2012:

1. Tạm dừng nhận hồ sơ đăng ký khảo nghiệm và tạm dừng cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cypermethrin trong lĩnh vực bảo vệ thực vật tại Việt Nam;

2. Tạm dừng ký hợp đồng khảo nghiệm và tạm dừng thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cypermethrin trong lĩnh vực bảo vệ thực vật tại Việt Nam;

Các Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật thống kê tình trạng thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cypermethrin trong lĩnh vực bảo vệ thực vật tại Việt Nam đến thời điểm này (các hợp đồng khảo nghiệm đã ký; khảo nghiệm đang thực hiện, đã thực hiện…) ở tất cả các đơn vị mạng lưới khảo nghiệm do Trung tâm phụ trách, báo cáo Cục Bảo vệ thực vật trước ngày 25 tháng 6 năm 2012.

Cục Bảo vệ thực vật thông báo để các Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để báo cáo);
- Tổng cục Thủy sản;
- Vụ Pháp chế;
- Phòng QLT, Phòng Thanh tra-PC (để thực hiện);
- Các Trung tâm KĐ và KN (để thực hiện);
- Lưu VT, QLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Sĩ Doanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1011/BVTV-QLT về thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cypermethrin do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.955

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9