Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1001/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1001/BNN-HTQT
V/v: Đăng ký dự án do Hoa Kỳ tài trợ vào Danh mục tài trợ chính thức

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Để có cơ sở khoa học xây dựng chiến lược và các biện pháp khống chế bệnh lở mồm long móng (LMLM) tốt hơn ở khu vực Đông Nam Á, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mời Bộ Nông nghiệp và PTNT tham gia thực hiện dự án nghiên cứu “Dịch tễ học phân tử, giám sát và các công cụ dự báo cho phòng chống bệnh LMLM ở Việt Nam”. Nội dung cụ thể của dự án, như sau:

1. Tên dự án: Dịch tễ học phân tử, giám sát và các công cụ dự báo cho phòng chống bệnh LMLM ở Việt Nam.

2. Mục tiêu dự án:

- Xác định đặc điểm dịch tễ học phân tử của bệnh LMLM trong chăn nuôi địa phương tại Việt Nam (bao gồm trâu, bò và lợn).

- Hiểu rõ hơn cơ chế truyền lây của bệnh LMLM từ động vật mang trùng sang động vật mẫn cảm trong điều kiện tự nhiên.

- Tăng cường các chiến lược để xác định động vật bị mắc bệnh dai dẳng bằng công nghệ mới.

3. Các hoạt động chính của dự án:

- Thiết lập một chương trình giám sát có hệ thống để xác định đặc điểm dịch tễ học phân tử của vi rút LMLM trong chăn nuôi địa phương ở Việt Nam.

- Tiến hành nghiên cứu thực địa để xác định vi rút và các yếu tố di truyền của vật chủ ảnh hưởng đến sự tồn tại dai dẳng của vi rút trong chăn nuôi địa phương tại Việt Nam (bao gồm trâu, bò, dê, lợn) nhằm hiểu rõ hơn cơ chế tồn tại của vi rút trong các loài này.

- Đánh giá các xét nghiệm chẩn đoán lâm sàng và phòng thí nghiệm trong quá trình nghiên cứu thực địa.

4. Thời gian thực hiện: 2 năm (2011 - 2012).

5. Kinh phí dự án: tổng số vốn dự án là 334.000 USD, gồm 269.000 USD  do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và 65.000 USD từ nguồn vốn đối ứng (trong đó 40.000 USD bằng hiện vật và 25.000 USD bằng tiền mặt).

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin gửi kèm theo đây đề xuất dự án và thư thông báo tài trợ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Xem xét và trình Chính phủ đưa Dự án vào Danh mục tài trợ chính thức;

2. Giao Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến hành thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện Dự án này theo các quy định của Nghị định Chính phủ số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thú y;
- Lưu VT, HTQT (HH-04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1001/BNN-HTQT ngày 18/04/2011 về đăng ký dự án do Hoa Kỳ tài trợ vào Danh mục tài trợ chính thức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.521

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196