Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 381/ATBXHN-CP năm 2014 về khai báo và cấp phép đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ban hành

Số hiệu: 381/ATBXHN-CP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Người ký: Vương Hữu Tấn
Ngày ban hành: 21/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
CỤC AN TOÀN BỨC XẠ
VÀ HẠT NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/ATBXHN-CP
V/v: khai báo và cấp phép đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan

Phúc đáp công văn số 387/GSQL-GQ1 ngày 04/4/2014 của Cục Giám sát quản lý Hải quan liên quan đến xuất, nhập khẩu thiết bị phát tia X, nguồn phóng xạ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) có ý kiến như sau:

1. Thủ tục miễn trừ khai báo/cấp giấy phép được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14/9/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5: 2010/BKHCN về miễn trừ khai báo, cấp phép. Đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân thuộc đối tượng miễn trừ khai báo, cấp phép theo QCVN 5: 2010/BKHCN thì không phải thực hiện bất cứ một thủ tục hành chính nào.

2. Thủ tục khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân được thực hiện theo quy định của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (Thông tư 08). Theo quy định tại Điều 72 Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT): Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ hoặc chất thải phóng xạ với hoạt độ trên mức miễn trừ khai báo, thiết bị bức xạ có công suất trên mức miễn trừ khai báo, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân phải khai báo với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hiện trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có vật liệu phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu khai báo, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy xác nhận khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 08.

3. Thủ tục cấp giấy phép thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật NLNT. Liên quan đến việc xuất nhập khẩu chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân thì thiết bị phát tia X sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu.

4. Như vậy, thống nhất cách hiểu và triển khai đồng bộ quy định của pháp luật liên quan đến xuất nhập, khẩu chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân như sau:

- Tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy phép tiến hành công việc bức xạ - xuất/nhập khẩu chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, trừ trường hợp nhập khẩu thiết bị phát tia X; trường hợp xuất khẩu thiết bị phát tia X (đã sử dụng ở Việt Nam) phải có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Tổ chức, cá nhân phải xuất trình xác nhận khai báo của cơ quan quản lý có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có vật liệu phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân.

Cục ATBXHN xin thông báo để Quý Cục biết và triển khai thực hiện.

 

 

CỤC TRƯỞNG
Vương Hữu Tấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 381/ATBXHN-CP năm 2014 về khai báo và cấp phép đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.490

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101