Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 977/VPCP-CN ngày 03/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò trữ lượng nước của Công ty liên doanh Lavie tại tỉnh Long An và Hưng Yên

Số hiệu: 977/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 03/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 977/VPCP-CN
V/v thăm dò trữ lượng nước của Công ty Liên doanh Lavie tại tỉnh Long An và Hưng Yên

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An.

 

Về đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An (công văn số 603/CV-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2004) về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty liên doanh Lavie khoan, thăm dò giếng khoan tại Long Anh và tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để  Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 977/VPCP-CN ngày 03/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò trữ lượng nước của Công ty liên doanh Lavie tại tỉnh Long An và Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.841
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234