Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 934/BXD-HTĐT về việc phúc đáp văn bản số 126/CV-CNT của Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 934/BXD-HTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 934/BXD-HTĐT
V/v: Phúc đáp văn bản số 126/CV-CNT của Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 126/CV - CTN ngày 24/03/2008 của Công ty về việc thỏa thuận đồ án Quy hoạch cấp nước thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập đồ án Quy hoạch cấp nước thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phù hợp với nội dung yêu cầu tại Tiết b, Khoản 2, Điều 12 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (gọi tắt là Nghị định 117), Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương lập đề án Quy hoạch nói trên.

Tuy nhiên đề án vẫn chưa thể hiện rõ được các yêu cầu về nội dung quy hoạch đô thị của Nghị định 117. Các vấn đề như thực trạng cấp nước (chất lượng dịch vụ: áp lực, chất lượng nước, thời gian dịch vụ; chất lượng công trình (công trình xử lý, tuyến ống, đài nước...), các vấn đề liên quan đến cấp nước cần được giải quyết như giá nước, cải thiện chất lượng dịch vụ; khả năng huy động vốn, xã hội hóa cấp nước, kế hoạch sử dụng đất cho các công trình thuộc hệ thống cấp nước: lưu ý các điểm đấu nối, qua đường, đường sắt...cần phải được thống kê để đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch đặc biệt là quy hoạch giao thông, kế hoạch giảm thất thoát thất thu... Nguồn nước cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng khai thác lâu dài, kế hoạch bảo vệ nguồn, nhấn mạnh vai trò của đơn vị cấp nước trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước. Các bản vẽ hiện trạng (lưu ý tỷ lệ bản vẽ), các văn bản có liên quan đến việc khai thác, sử dụng nguồn nước...cần phải được bổ sung đầy đủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH cấp thoát nước Lâm Đồng báo cáo UBND tỉnh và các Sở ngành có liên quan để tiếp tục thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên.
- UBND tỉnh Lâm Đồng
- Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
- Lưu VP, HTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 934/BXD-HTĐT về việc phúc đáp văn bản số 126/CV-CNT của Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238