Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 934/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Văn Bầm
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/BNN-KHCN
V/v: Xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Phúc đáp công văn số 59/KHLN-KH ngày 14/02/2011 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc đề xuất nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn VN năm 2011, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Dự thảo Hướng dẫn Kỹ thuật trồng rừng Vối thuốc (Schima wallichii Choisy) là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển hai loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn.et Champ, do TS. Võ Đại Hải, Viện KHLNVN làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện đề tài kết thúc tháng 12 năm 2010. Tuy nhiên, hiện nay đề tài chưa được Hội đồng KHCN Bộ đánh giá nghiệm thu.

Do vậy, liên quan đến đề nghị của quý Viện về việc bố trí kế hoạch và kinh phí để xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam “Kỹ thuật trồng rừng Vối thuốc (Schima wallichii Choisy)” trong năm 2011, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ xem xét và nếu được sẽ đưa vào kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Bầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 934/BNN-KHCN về xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam ngày 18/02/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.553
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74