Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3812/BNN-KHCN năm 2013 về thẩm định dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam lĩnh vực Trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3812/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Văn Bầm
Ngày ban hành: 20/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3812/BNN-KHCN
V/v thẩm định dự thảo TCVN lĩnh vực Trồng trọt

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng TCVN "Rau cải - Chất lượng hạt giống" (Quyết định số 2842/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2010 của Bộ Khoa học Công nghệ), Bộ Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Cục Trồng trọt thực hiện. Trong quá trình thẩm định đề cương nhiệm vụ do tiêu chuẩn hạt giống củ cải đã được ban hành nên Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ dự án TCVN nêu trên đã đề xuất chuyển tên nhiệm vụ thành "Hạt giống cải ăn lá - Yêu cầu kỹ thuật".

Tương tự, nhiệm vụ xây dựng TCVN "Hạt giống cà chua, ớt, cà tím…" đã được phê duyệt tại Quyết định số 4026/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ cũng yêu cầu đổi tên thành "Hạt giống rau họ cà - Yêu cầu kỹ thuật" để thống nhất TCVN cho các cây họ cà trong đó có các đối tượng cà chua, ớt, cà tím và sau này có thể bổ sung thêm một số cây họ cà khác.

Như vậy việc đổi tên 02 nhiệm vụ TCVN nêu trên là phù hợp và đã có trong kế hoạch được duyệt của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 10/5/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 2213/BNN-KHCN gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị thẩm định 03 dự thảo TCVN trong đó có 02 dự thảo TCVN này.

Một lần nữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan khẩn trương xem xét thẩm định 03 dự thảo TCVN đã nêu tại văn bản số 2213/BNN-KHCN ngày 10/5/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Văn Bầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3812/BNN-KHCN năm 2013 về thẩm định dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam lĩnh vực Trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.093

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196