Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 896/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/TTg-QHQT
V/v Gia nhập Công ước Bunker.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1423/BGTVT-HTQT ngày 12 tháng 3 năm 2010) về việc gia nhập Công ước về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm từ dầu nhiên liệu, năm 2001 (Công ước Bunker), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Việt Nam gia nhập Công ước về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm từ dầu nhiên liệu, năm 2001 (Công ước Bunker) như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Ngoại giao làm các thủ tục cần thiết cho việc gia nhập Công ước Bunker theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg;
- Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, PL; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 896/TTg-QHQT ngày 01/06/2010 về gia nhập Công ước Bunker do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!